I år er den 7. gangen Lillestrøm Videregående arrangerer LilleStortinget. Første gang LilleStortinget ble arrangert var i forbindelse med Grunnlovsjubileet i 2014, og siste gang var for 2 år siden, i 2019. Vi gleder oss over at vi kan utføre LilleStoringet i år!

Det hele vil starte med at Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen vil holde åpningstalen via en video fra Stortinget. På denne siden vil redaksjonen følge med på hva som skjer i politiske rollespillet på torsdag 18. og fredag 19.03. Vi vil intervjue statsminister Sigurd Østrem og resten av regjeringen, Partilederne og stortingsrepresentantene.

Vi håper på spennende debatter og to lærerike dager!