Stortingsproposisjonene er nå klare til LilleStortinget! Stortingspresidenten har i dag godkjent alle proposisjonene, og skal være tema under debattene. Her er alle preposisjonene:

Proposisjon Side Statsministerens kontor (SMK) og finansdepartementet:  
Proposisjon 1: Portforbud  

Proposisjon 2: Formueskatt   

Proposisjon 3: EU- folkeavstemning 

Proposisjon 4: Skattlegging av data- og strømmetjenester  

Utenriks- og forsvarsdepartementet:  
Proposisjon 5: Brudd på menneskerettigheter   

Proposisjon 6; Militær styrking av nord-områdene  

Proposisjon 7: Tap av statsborgerskap  

Proposisjon 8: Effektivisering bistand   

Klima- og miljødepartement:  
Proposisjon 9: Krav til bærekraftig utvikling for bistand   

Proposisjon 10: Støtte til utbygging av batterifabrikker  

Proposisjon 11: Utbygging av vindkraft  

Forsknings- og høyere utdanningsdepartementet:  
Proposisjon 12: Kjønnspoeng høyere utdannelse 

Proposisjon 13: Støttepakke til studenter 

Proposisjon 14: Fake-news-utvalg   

Kunnskaps- og integreringsdepartementet:  
Proposisjon 15: Tidligere valg av utdanningsretning   

Proposisjon 16: Karakter fra 5. klasse.  

Proposisjon 17: Endring av vurdering i sidemål i norskfaget 

Proposisjon 18: Sletting av eksamenskarakter for kull 2018 0g 2019   

Justis og olje- og energidepartementet:  
Proposisjon 19: Utvidet strafferamme for grov kriminalitet 

Proposisjon 20: Innføring av samtykkelov   

Proposisjon 21: Oljeboring i LoVeSe  

Nærings-, landbruk-, fiskeri og matdepartementet:  
Proposisjon 22 Forenkeling av arbeidsinnvandring/arbeidstilatelse.  

Proposisjon 23 «Bærekraft» som valgfag i ungdomsskolen.  

Proposisjon 24: Nytt pantesystem   

Helse-, omsorg-, arbeids- og sosialministerdepartementet:  
Proposisjon 25: Forebygging arbeidsuførhet   

Proposisjon 26: Rusreform   

Proposisjon 27: Bioteknologilov 

Kultur- og barne- og familiedepartementet:  
Proposisjon 28: Støtte til filmproduksjoner 

Proposisjon 29: Utvidelse av kontantstøtteordning