Årets spørretime var interessant og spennende, det kom mange gode spørsmål og regjeringen klarte å svare bra. Representantene fikk satt regjeringen på en ordentlig prøve. 

Presidentskapet diskuterer om et spørsmål  Foto: Theodor Lundby Eil 
Statsminister Sigurd Brodshaug Østrem snakker om portforbudet   Foto: Theodor Lundby Eilertsen 
Sarah Benedicte Nordvik svarer på et spørsmål  Foto: Theodor Lundby Eilertsen  
Hardt arbeid under spørretimen Foto: Theodor Lundby Eilertsen