foto: Theodor Lundby Eilertsen

Vi spurte Agnes Kristin Schrøder Jansson, leder for Frp, om hva hun tenker om terskelen for straff. Er det forskjell mellom innvandrere og etniske norske når det kommer til domstolen?

– Jeg vil ikke kalle det lavere terskel enn etnisk norske, alle skal bli dømt likt. Problemet ligger i at statistikken viser at innvandrere er overrepresentert i norske fengsler grunnet at det dessverre begås fler lovbrudd av denne gruppen.

Det blir spennende å høre mere om dette under spørretimen.