Proposisjon 7, tap av statsborgerskap av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser, er et kontroversielt tema som har blitt debattert mye om her i lillestortinget. I plenumsdebatten var Arbeiderpartiet og Frp i sentrum under dette temaet.

foto: Julie Adriana Berntsen

Arbeiderpartiet åpner talestolen med Ola Værnes som sin representant, og med sin mening om denne proposisjonen.

Arbeiderpartiet ser seg stort sett enig i denne proposisjonen, men de ønsker fortsatt likevel å påpeke noen svakheter . Norge er en rettsstat og alle har rett til å behandles likt under den norske domstol. domstol som en del av proposisjonen er noe de er enig i men ikke departementet. de mener om at hvis departementet får for mye makt vill det svekke den norske maktbalansen.

Frp kommer på talestolen med sitt innlegg og sin mening, med Gustav Viik som sin representant.

foto: Julie Adriana Bentsen

Frp fortsetter, med å ta opp IS kvinnen og sier: Om Frp hadde bestemt, hadde denne kvinnen mistet statsborgerskapet. hun har brutt en viktig norsk lov. Vi mener at alle mennesker om bryter en viktig norsk lov og ha dobbel statsborgerskap må fratas det norske statsborgerskapet. Grunnen til at vi gjør dette er fordi disse menneskene bruker opp ekstremt mye penger på sin fengselsstraff som vi kunne brukt på norskkurs eller annen integrering. ….. En annen grunn for at vi gjør dette er slik at ikke mennesker ender opp radikalisert og ende opp som farlige islamister. Kanskje blir disse menneskene radikalisert og ender opp med niqab og burka, eller som farlige terrorister.

Etter avstemning ble denne proposisjonen vedtatt med 146 stemmer for, og 16 stemmer imot.