Proposisjon 21, Støttepakke til studenter, kom igjennom med 88 for og 77 imot.

Dette går ut på å igangsette en konsekvensutredning i Lofoten, Vesterålen og Senja.

Proposisjon 16, karakter fra 5. klasse ,kom igjennom med 86 for og 78 imot.

Dette går ut på at barneskolen bør utvikles slik at elevene får karakterer fra 5.trinn. Respektive karakterer vil ikke avgjøre hvilken ungdomsskole eleven kommer inn på, her gjelder nærprinsippregelen. Det vil følgelig kunne føres unntak for barn med lærevansker.

Proposisjon 5, brudd på menneskerettigheter, kom ikke igjennom med 80 for og 84 imot.

Dette går ut på at regjeringen foreslår å stoppe videre forhandlinger med Kina som gjelder handel inntil landet stanser brudd på menneskerettiggheter.

Proposisjon 8, effektivisering bistand, kom igjennom med 152 for og 12 imot.

Dette går ut på å effektivisere den organisatoriske delen av bistandsarbeidet ved å kutte mellomaktører, for å sikre mer direkte kommunikasjon med bistandsaktørene.

Proposisjon 7, tap av statsborgerskap, kom igjennom med 146 for og 16 imot.

Dette går ut på å frata statsborgerskap til personer på grunnlag av straffbare forhold eller av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser.

Proposisjon 10, støtte til utbygging av batterifabrikker, kom igjennom med 163 for og 1 imot.

Dette går ut på at regjeringen ønsker å gi (mer) støtte til utbygging av flere batterifabrikker.

Proposisjon 19, utvidet strafferamme for grov kriminalitet, kom igjennom med 139 for og 25 imot.

Dette går ut på utvide strafferammen for særlig grove forbrytelser til 50 år.

Proposisjon 22, forenkeling av arbeidsinnvandring/arbeidstilatelse, kom igjennom med 188 for og 46 imot.

Dette går ut på at regjeringen ønsker å ha en arbeidsinnvandringspolitikk som gjør det lettere å få arbeidstillatelse for statsborgere fra land utenfor EU.

Proposisjon 12, kjønnspoeng høyere utdannelse, kom igjennom med 86 for og 78 imot.

Dette går ut på å avvikle kjønnspoeng ved høyere utdanning, samtidig legge til rette for en komite som kan undersøke andre alternativer forå fremme kjønnsbalanse ved de ulike studiene.

Proposisjon 27, bioteknologilov, kom igjennom med 86 for og 78 imot.

Dette går ut på å tillate assistert befruktning for enslige.