I et intervju med SnilePosten forteller Yasmin Gholami Fashkhami (17) om hennes rolle som landbruk og matminister i Lillestortinget i år. Dette vil da si at hun har ansvar for mat- og landbrukspolitikken. 

Fashkhami forteller litt om rollen sin, og hva hennes fokus områder vil være. 

«Rollen min går ut på å føre politikken for landbruk og mat departementet.» 

Hun forteller at denne rollen vil bli en ny erfaring for henne. 

«Ja, det blir spennende, det blir nytt. Jeg vet egentlig ikke så mye, men vi får se hvordan det går.» 

Yasmin virker veldig engasjert i rollen sin som landbruk og matminister.  

Det blir noe nytt for Yasmin, men hun har en positiv holdning til å se hvordan det går.