Linnea Bell Larsson (16) er parametrisk leder for Pasientfokus i årets LilleStorting. Partiet er underrepresentert på stortinget, og er et relativt ferskt parti. Partiet ble i virkeligheten stiftet i Finnmark i 2021, og deltok i sitt første stortingsvalg samme år. Dette er også første gang partiet representeres i vårt LilleStorting. Larsson forteller i et intervju med Snileposten at hun er noe nervøs for debatten da partiet er såpass lite. 

Linnea Bell Larsson vil kjempe for helse i det kommende LilleStortinget.
(Foto: Nathalie Isaksen Borgeng)

– Det er et mandat, og det er meg! Jeg har ingen i partiet mitt å lene meg på, slik som i arbeiderpartiet, så mitt ansikt vil lære på alle punktene. 

Hun fortsetter derimot med å legge til at hun tror debatten vil ta opp en del av partiets kjernesaker, og at hun gleder seg til dette. 

– Jeg ser frem til å kunne fremme partiets meninger om mental helse, og viktigheten rundt det. For ungdommer så er mental helse veldig viktig, og det er viktig at vi snakker om det. Det er fint at vi gjør det til en stor sak, for LilleStoringet er stort, og dette kan gjøre det enklere for mange å søke hjelp. 

Larrson har satt seg som mål å fighte for og vinne innenfor mental helse, og andre saker rundt helse generelt. I årets LilleStorting har Pasientfokus valgt utrykket «Mennesket og helse i fokus». Linnea forteller at hun valgte akkurat det fordi at jeg synes det kort og godt fremmet partiene meninger.

Linnea Bell Larsson (16) er parametrisk leder for Pasientfokus i årets LilleStorting. Partiet er underrepresentert på stortinget, og er et relativt ferskt parti. Partiet ble i virkeligheten stiftet i Finnmark i 2021, og deltok i sitt første stortingsvalg samme år. Dette er også første gang partiet representeres i vårt LilleStorting. Larsson forteller i et intervju med Snileposten at hun er noe nervøs for debatten da partiet er såpass lite. 

– Det er et mandat, og det er meg! Jeg har ingen i partiet mitt å lene meg på, slik som i arbeiderpartiet, så mitt ansikt vil lære på alle punktene. 

Hun fortsetter derimot med å legge til at hun tror debatten vil ta opp en del av partiets kjernesaker, og at hun gleder seg til dette. 

– Jeg ser frem til å kunne fremme partiets meninger om mental helse, og viktigheten rundt det. For ungdommer så er mental helse veldig viktig, og det er viktig at vi snakker om det. Det er fint at vi gjør det til en stor sak, for LilleStoringet er stort, og dette kan gjøre det enklere for mange å søke hjelp. 

Larrson har satt seg som mål å fighte for og vinne innenfor mental helse, og andre saker rundt helse generelt. I årets LilleStorting har Pasientfokus valgt utrykket «Mennesket og helse i fokus». Linnea forteller at hun valgte akkurat det fordi at hun synes det kort og godt fremmet partiene meninger.