I dagens debattfinale møttes 1STD og 1STB for å diskutere om smitteverntiltakene under pandemien har vært altfor strenge. Laget fra 1STD besto av William Lindholm, Linnea Bell Larsson og Oskar Gade Nicolaisen, og etter et myntflipp ble det bestemt at laget skulle argumentere for påstanden. Laget fra 1STB besto av tre engasjerte jenter; Mia Huse, Tuva Wilberg og Aviva Leonarda Korsnes Haase. 

1STD startet med å legge frem at restriksjonene som har vært påført norsk store negative konsekvenser. De mener restriksjonene har vært både strenge og varierende noe som har skapt mye usikkerhet og uforutsigbarhet. Laget fra 1STB svarer tilbake at regjeringen manglet kunnskap i starten og hadde derfor ingen valg i starten av pandemien. De legger også frem at å ofre noe på veien var nødvendig for å redde liv. «Psykisk helse kan man gjøre noe med, men man kan ikke reversere dødsfall» sier Mia Huse. 1STB argumenterer også for at nå må vi se fremover. 

Mia Huse, Tuva Wilberg og Aviva Leonarda Korsnes Haase argumenterer mot påstanden i finalen.
(Foto: Nathalie Isaksen Borgeng)

Nicolaisen svarer til dette at motstanderen overser alvorligheten i psykisk helse. Han sier:

– Psykisk helse kan være permanent, og det er for sent å begynne ta tak nå når restriksjonene er på vei ut. 

Jentene fra 1STB svarer med at man «ikke har mulighet å gå tilbake i tid» og at de ikke tror smittevernstiltakene er årsaken til dårlig psykisk helse, men heller en mangel på investeringer og tilgjengelighet i det psykiske helsevernet. De mener også at det har kommet mye positivt fra restrisjonene: 

-Mange har begynt å spise sunnere, trene og fått nye positive interesser som en konsekvens av pandemien. Man har fått tid til å fokusere mer på seg selv. Nye bruken av Internett er også svært positiv, nå kan vi jo gjøre alt av skole, jobb og andre praktiske ting på nett.  

William Lindholm, Linnea Bell Larsson og Oskar Gade Nicolaisen argumenterte for påstanden i finalen. (Foto: Nathalie Isaksen Borgeng)

Motstanderlaget avslutter til slutt med å konkludere med at disse positive konsekvensene betyr lite når helsen til folket blir utsatt. Lindholm sier. 

-Selvmord er en av de største dødsårsakene blant unge i dag, og dette har steget siden pandemien kom. Dere snakker om at vi sparer liv? Statistikken tyder på det motsatte. 

Etter en kort stemmerunde fikk Dagfinn Tveit fikk æren av å erklære vinneren av klassedebatten. Han startet med å nevne at dette var et svært «close race», og rose debattantene. Stemmingen i Aulaen var spent da Dagfinn erklærte vinneren: 

-Vinneren er laget fra 1STD!

Vinnerne av dagens klassedebatt.
(Foto: Nathalie Isaksen Borgeng)

Begge lag var godt fornøyd med en vel gjennomført debatt. Jentene konkluderte med at dette var en svært positiv erfaring, og at de føler seg godt forbered til LilleStorting. Vinnerlaget fra 1STD roste jentene for en fin debatt, og legger til at de har vært ærede motstandere. 

Debattantene, MK-crewet og andre medvirkende i dagens debatt ser frem til alvoret i LilleStorting om en måned.