Tekst av Lin-Na Vu

I debatt 5 tok de for seg temaet «Det er behov for et tredje juridisk kjønn», der 1STA stile opp med to debattlag. Simen Kalgård Kristiansen og Sebastian Stabell debatterte for et tredje juridisk kjønn mot Mia Orsbye Hoberg, og Alfred Solbakken som debatterte imot et tredje juridisk kjønn.

Begge lagene hadde både gode argumenter for og imot et tredje juridisk kjønn, og det ble ofte nevnt at man lett kan føle seg satt i en bås. Både nå med kun to juridiske kjønn, men at det alltid vil være noen som ikke følte seg hjemme uansett om vi legger til et juridisk kjønn til.

Debattantene i skolens aula.
(Foto: Nathalie Isaksen Borgeng)

«Men om vi legger til enda et kjønn på passet, vil de som heller ikke passer inn den båsen, ville ha sin egen bås. Og da vil det være flere ti rader med ulike x’er, y’er og alt mulig rart på passene våre.» nevner Mia som et argument imot et tredje juridisk kjønn. Sebastian og Simen nevner ofte at det er viktig for et land som Norge å gjøre det til et mer akseptabelt og åpent samfunn for andre kjønn enn kun de to biologiske kjønnene vi har. Mens Mia og Alfred sier imot og mener at det er akseptabelt å kunne velge sin egen kategori og at det er mye om det på sosiale medier som påvirker hva man selv vil velge å kategorisere seg som, og skaper trender ut av valg av kjønn og pronomen. Igjen har Sebastian og Simen også noe å si om sosiale medier og mener at det ikke er med å påvirke hva personer vil definere seg selv som, men mer som et sted der man sprer et budskap om hva vi må ta mer hensyn til, ovenfor personer som føler seg satt i bås med kun to kjønn.

Dette var kun noe av de mange gode argumentene begge lagene stilte med.

Når debatten er ferdig sier klassen til Snileposten seg enige i at det var en saklig debatt med klassekameratene sine, og at det var en spennende og aksepterende debatt som gikk bra for seg. Begge lagene er glade og blir godt tatt imot av andre klassekamerater som kommer med ros til hverandre.