Tekst av May Nadi Aung

Debatten om avvikling av olje har stått mye i sentrum i Norges politikk. I dag tok elever fra Lillestrøm videregående skole for seg denne saken med representanter fra klasse 1STB og 1STD.  

Nathaniel Bjerke-Kildal, Selma Andreassen Grunnan og Savia Aso Hama er imot avviklingen av oljeutvinning
(Foto: Nathalie Isaksen Borgeng)

På siden som sto imot avvikling av oljeutvinning møtte vi 1STD med representantene Nathaniel Bjerke-Kildal, Selma Andreassen Grunnan og Savia Aso Hama. I siden for avvikling av oljeutvinning møtte vi Mia Huse, Tuva Wilberg og Aviva Leonarda Korsnes Haase som representerte sin klasse 1STB. Laget som sto imot avviklingen hadde energiske svar i argumentene mot deres side. «Å stenge oljeutviklingen nå vil bare forverre hele situasjonen» – Nathaniel. Samtidig sto klima og miljø i sentrum for mye av diskusjonen. «Hvis vi vil sikre de fremtidige generasjonene en fremtid så må vi begynne nå» – Aviva. Man kunne se hvor mye representantene brant for sine sider av saken. Videre debatterte de med gode innspillinger fra begge sider som gjorde seerne engasjerte.

(Foto: Nathalie Isaksen Borgeng)

Til slutt spurte vi om deres tanker etter debatten og alle seks representanter så på hverandre med et smil og enighet om at alle gjorde det bra. «Dere var veldig flinke» -Aviva. «Dere var også kjempeflinke» -Nathaniel.