Tekst av May Nadi Aung

I denne debatten møtte vi Guro Solheim (16), Richard Ramberg Hagring (17) og Sigve Runde Barlaug (17) fra 1STB i argumentene for at krenkehysteriet er en trussel mot ytringfrihet. I argumentene mot så møtte vi Sebastian Adrian Uchto (16), Nora Lillevik Sørberg (16) og Bendik Olsen Torske (16) fra 1STF.

Sebastian Adrian Uchto og Nora Lillevik Sørberg legger inn replikk i debatten.
(Foto: Nathalie Isaksen Borgeng)

Begge lag åpnet debatten med klare beskjeder fra deres side. «Vi står her og snakker for de som holder meningene sine inne i frykt om å bli krenket eller hengt ut for at de står på denne siden av saken.» sier Richard fra 1STB. Videre i debatten så man hvor godt begge lag hadde tatt for seg sine sider. Engasjementet ga en spennende innvirkning hos seerne. Argumentene «det er litt sånn slap in the face å se at nordmenn og blir beundret av det» sier Nora.

Guro Solheim, Richard Ramberg Hagring og Sigve Runde Barlaug argumenterer for ytringfriheten.
(Foto: Nathalie Isaksen Borgeng)

Dette er en hjertenær sak for mange i Norge å debattere for, men til tross for det gjorde begge lag en bra jobb i å bruke riktige ord. Lagene var fornøyde med innsatsen de tok i debatten. «Det gikk kjempebra» -Guro. I 1STF syntes Bendik at de fikk den siden i debatten hvor det var vanskeligere å argumentere for, men at det var en morsom opplevelse.