Tekst av Lin-Na Vu

Det er og har vært mye snakk om «Norge trenger flere vindmøller» og i debatt 7 kom 1STD og 1STG med gode argumenter både for og imot. Fra 1STD stilte Tilde Emilie Thu, Herman Tønder Holen og Olav, som argumenterte imot utbygging av vindmøller. Mens 1STD stilte med Regine Røiseland, Dat-Thinh Do og Thea Amine Sund som argumenterte for.

Debattantene i skolens aula
(Foto: Nathalie Isaksen Borgeng)

«Det dør faktisk flere fugler av katter enn av vindmøller» sier Regine fra 1STG etter at Olav fra 1STD påpeker at vindmøller er i veien for fugler og spesielt havørn.

Begge lagene tar for seg at vi må verne naturen, men 1STG påpeker at vi ikke kan verne miljøet og naturen uten å ta tak og bruke grønnere ressurser. Der kommer 1STD med innspill om å utvide og bruker mer vannkraft, fordi det ikke er like synlig som vindmøllene. Noe 1STG mener er mindre effektivt enn vindkraft som er noe vi kan bruke året rundt, i tillegg til at når det er sol kan vi bruke solpanel fordi da er det som oftest vindstille. Noe som begge lagene enige i, solpanel er en viktig ressurs for grønnere energi. 1STD mener at vi heller kan bygge ut offshore vindkraft, som er langs kysten der det er mer enn nok av vind, og det ikke forstyrrer lokalbefolkningen, ødelegger naturen, og ikke lager støy. 1STG mener de har et poeng, men mener vi må ta fult utnytte av Norge og også bygge ut på land, der det også er vind mye av tiden, selv om det vil «ødelegge» utseende til naturen vår.

egine Røiseland, Dat-Thinh Do og Thea Amine Sund i heten av debatten
(Foto: Nathalie Isaksen Borgeng)

Det var en jevn debatt som fløt godt mellom lagene, og selv debattlederen synes at debatten var spennende og syntes det var synd å måtte avslutte debatten.

Olav fra 1STD argumentere imot utbygging av vindmøller, men sier selv at han syntes at det var vanskelig å argumentere for noe han egentlig ikke sto for. «Men debatten gikk bra, det var en gøy debatt. Og den andre klassen hadde gode motargumenter som satte oss litt på plass.» sa han til Snileposten etter debatten. Regine fra 1STG mener at begge lagene kom med gode og relevante argumenter, og at det var en produktiv debatt som var morsom å være med på. Noe alle fra begge klassene sier seg enige i.