Tekst av Samiha Ur-Rehman Khan

Dagens fjerde debatt, mellom klasse 1STD og 1STE gikk ut på om rusmisbrukere skulle få kunne bruke og besitte en mindre mengde narkotika til eget bruk, uten å straffes. Mens heller de som selger skal bli straffet. Her var klasse 1STD imot å innføre denne nye rusreformen. Lagmedlemmene fra 1STD var William Lindholm, Oskar Gade Nicolaisen og Linnea Bell Larsson. Laget fra 1STE, bestående av Emma Nordang, Cathrine Lærdahl og Simon Minh-Tri Dieu, stod for å få innført denne nye reformen.

Debatantene i skolens aula.
(Foto: Nathalie Isaksen Borgeng)

Laget fra 1STD startet sterkt med å si at dette å ha en rusreform er solidarisk mot de som ikke er rusmisbrukere og at det å straffe er å hjelpe. At en mildere politikk heller vil gjøre at flere starter med rus. Her valgte 1STE å svare med at det er bedre om de som allerede sliter skal kunne be om hjelp uten å være redde for en altfor streng straff. At terskelen for å spørre om hjelp skal være mye lavere.

Emma Nordang, Cathrine Lærdahl og Simon Minh-Tri Dieu diskuterer er for å hjelpe rusmisbrukere og ikke straffe.
(Foto: Nathalie Isaksen Borgeng)

Det ble stilt et spørsmål ved dette å la misbrukerne kunne drive på som de har gjort tidligere, men hvordan skulle man ta de som selger disse stoffene? Lærdahl svarte da at helsevesenet skulle ta hånd om de som trenger hjelp, mens politiet skulle ta seg av de som solgte stoffer. Dette hadde Lindholm en mening om. Han spurte først om politiet og helsevesenet engang hadde nok ressurser og ansatte til å kunne drive på slik. Han mente at det ville vært enklere å kunne hjelpe rusmisbrukerne i fengsel, hvor de faktisk hadde nok ressurser og ansatte til det.

William Lindholm, Oskar Gade Nicolaisen og Linnea Bell Larsson synes debatten var svært god.
(Foto: Nathalie Isaksen Borgeng)

Følgende debatten samlet vi i Snileposten noen kommentarer fra debattantene. Denne gangen var det litt splittede meninger blant deltakerne. Laget fra 1STD var veldig fornøyde med debatten, og Nicolaisen sa til og med at de «knuste den». Larsson og Lindholm var begge enige om at det var et av de beste temaene de kunne ha fått. 1STE på andre siden var ikke fullt så fornøyde. De var stort sett enige om at det kunne ha gått litt bedre, at de ikke fikk tid til å si alt det de ville og at motstanderlaget ledet hele tiden. Ellers nevnte Nordang at det var et ganske viktig tema som omtalte et større problem som ikke bare finnes i Norge, men også andre land.