Av Lin-Na Vu

Sondre Klokkerud Hella (18) er statsminister for LilleStortinget 2022, og hadde i dag sin trontale. Her trakk han frem hovedfokusene og de viktigste politiske endringene som kommer opp hos regjerningen for det kommende året.

Sondre Klokkerud Hella (18) i Stortingssalen. (Foto: Nathalie Isaksen Borgeng)

Hella starter talen med å ønske presidenten og alle representanter velkomne, og ønsker at gjennom LilleStortinget vil det arbeides godt. Han håper de vil komme frem til gode løsninger. Hella tar opp blant annet de høye strømprisene og bensinprisene vi har hatt de siste månedene etter jul, og sier at regjerningen ser og hører vanlige folk. «Regjeringen lover å hjelpe vanlige folk når de utsettes for slike kriser, som er større enn dem selv». Hella setter ofte stort trykk på at det nå er de vanliges folk sin tur, og at den nye regjeringen skal jobbe sammen om å få frem alles stemme og at samfunnet skal bli et rettferdig sted for alle. Det sies at det skal bli jevnere og mer rettferdig skattenivå, med gratis skolegang og utdanning ønsker den nye regjeringen at de rikeste skal rekke ut en hånd og hjelpe de vanlige folkene.

Hella tar også frem at vi må ta tak i klimasituasjonen vi står i dag, og sier at «vi nå skal våge å tenke nytt for å besvare vår tids største utfordring». Norge med den nye regjerningen skal nå legge ut 10 milliarder kroner til mer miljøvennlig matproduksjon, gjøre transport i Norge både tryggere, billigere og grønnere. «Det skal bli både enklere og billigere å velge kollektivt samt andre miljøvennlige alternativer». 

Hella under trontaleen. (Foto: Nathalie Isaksen Borgeng)

Noe annet Hella tar opp er at regjeringen ønsker å fjerne privatist ordninger, og rettferdiggjøre skolepolitikken. Det nevnes at alle mennesker skal likestilles og da gjelder det også i skoler, regjeringen ønsker å fjerne eksamen permanent og privatist ordningen. Regjeringen vil nå åpne seg for nye løsninger som kan ta hensyn til de individuelle forskjellene.

Mot slutten nevner Hella raskt at i den nye regjeringen vil de sette alle mennesker likestilt og vil derfor innføre samtykke lov og at alt samleie uten samtykk vil regnes som voldtekt, og vil la kvinner selv bestemme om de vil ta abort frem til uke 18 av svangerskapet. Noe av det siste Hella nevner er at de vil innføre en tredje juridisk kjønnskategori, og vil sikre gode juridiske og medisinske kilder til mennesker som ikke definerer seg som verken mann eller kvinne fra 16 års alderen.

Sondre Kallerud Hella avslutter med en kort oppsummering av ønskene regjeringen har for de kommende årene, før han går av talerstolen og møter varm applaus.