Av Alida Marie Motensen

Dagens partilederdebatt startet med et åpningsinnlegg fra hver av partilederne. Arbeiderpartiet var den første som fikk komme med åpningsinnlegg:

Arbeiderpartiet forteller at selvbestemt abort til uke 12, som det er nå, er for kort tid til å bestemme seg med uten hjelp fra andre, og arbeiderpartiet vil heller at en kvinne skal få hjelp til denne avgjørelsen etter uke 18.

Arbeiderpartiet rekker også å fortelle at de vil satse mer på kjernekraft, før dem blir avbrutt fordi tiden har rent ut.

Senterpartiet er den neste som skal komme med åpningsinnlegg, og forteller at de mener selvbestemt abort til uke 12, som det er nå, er det riktige ettersom fosteret etter denne tiden vil være levedyktig og også har begynt å føle på smerte.

Senterpartiet trekker også frem at de er imot kjernekraftverk, fremfor å heller satse på hydrokraft.

Dette var regjeringen, videre følger åpningsinnleggene til resten av partiene:

Pasientfokus trekker fram den lite forsvarlige delen av kvinnen sin helse om man skal ta abort etter uke 18. Fordi en kvinne stort sett får godkjenning til abort etter uke 12, ser ikke pasientfokus grunn til å utvide denne perioden.

Fremskrittspartiet åpner sitt innlegg med å si at: «vi er fristilt fra abortloven» og at de heller vil ta for seg kjernekraftverk. Videre legges det frem at FRP vil utbygge kjernekraftverk i Norge. de trekker også frem deres optimisme rundt thorium, ettersom deette er resirkulerbart.

Rødt mener at fristen for abort bør utvides til uke 22 ettersom moren skal kunne bestemme selv. Videre viser rødt til at helsepersonell uansett bør være involvert for å komme med råd til moren, slik at hun skal kunne gjøre den beste avgjørelsen.

Sosialistisk venstreparti (SV) vil at selvbestemt abort bør utvides til uke 22 for å gi kvinnen en større mulighet til å bestemme selv. Med tanke på kjernekraftverk er SV imot dette i Norge for å hindre ulykker forårsaket av dette.

Venstre starter sitt innlegg med å fortelle at de er for å utvide selvbestemt abort. De er  også for avskaffelse av abortnemden ettersom det er rart at «gamle menn» skal bestemme over kvinnens kropp. Miljøkonsekvensen av kjernekraft er alt for stor og utvidingen av thorium er for kostbar til at venstre skal kunne støtte dette.

Høyre mener at kvinnens liv er like viktig som babyens liv, og at selvbestemt abort frem til uke 12 er en fin balanse mellom disse livene. Mtp. kjernekraftverk mener høyre at dette er noe vi ikke bør satse på, men forske mer på for å ligge først i «energikappløpet» som vi ser i verden nå.

Miljøpartiet De Grønne (MDG) vil utvide selvbestemt abort til uke 18, for å prioritere kvinners rettigheter. Dette trekker MDG frem som noe vi har vært dårlige på opp gjennom historien. Videre sier dem at kjernekraft er en grønn ressurs, som lager grønn energi og som vi kan lage mye av og selge det til andre land.

MDG får ikke fullført etter som tiden løper ut.

Det siste åpningsinnlegget går til Kristelig Folkeparti (KRF) som starter sitt innlegg med å se at de er imot den nye loven, et barn har rett på liv og det er viktig med en nemd som kan hjelpe en kvinne i en så tøff periode. Kjernekraft er KRF positive til fordi det er næring vi kan utvikle, og «det å takke nei til denne (næringen) er som å takk nei til en ny oljenæring».

Etter åpningsinnleggene er det klart for debatt, og temaene for debatten er abort og kjernekraftverk.

Det førte innlegget kommer fra venstre som tar opp kjernekraft, som venstre nevner at blir fremstilt som et problemfritt alternativ i forhold til hva det faktisk er. Høyre får neste ord og forteller om deres tanker om å kunne forske mer på denne type energi, men i utlandet, dette fordi det er viktig å ha en finger med i spillet, men uten at det skal gå utover befolkningen i Norge. Videre stiller SV spørsmål til det å forske i utlandet, kostnader rundt dette og hvor dyrt vi ser at dette er bare i Norge, noe venstre benytter til å ta opp at de vil være med i EU.

MDG legger til at de mener det ikke faktisk er en reell fare mtp. kjernekraftverk, annet enn at noen mener det ser stygt ut. De utdyper videre hvorfor. Dette svarer høyre på med forslag om avtaler i utlandet fordi befolkningen ikke vil være komfortabel med kjernekraftverk nærme seg.

Rødt legger til at de ikke mener at kjernekraftverk er farlig akkurat nå, men at det er avfallet over tid som er problemet her. SV mener også at risikoen for en større ulykke heller ikke er verdt risikoen. De pressierer at det gjerne blir store ulykker, noe FRP og MDG ikke er enige i.

Videre kommer venstre med et innlegg om abortloven. Venstre nevner da unødvendigheten med å ha en abortnemd ettersom dette antagelig er mest en formalitet. KRF mener det er viktig å ha en utenforstående som kan hjelpe til med å ta beslutninger utafra et objektivt syn. Høyre mener at dette er selvmotsigende i og med at de ikke vil at noen skal bestemme over andres liv, men det er nettopp det en abortnemd gjør med kvinnen.

Videre kommer SV med innlegg om at et barn ikke husker før de er tre år gamle og ettersom det er da barnets «liv» starter må kvinnen bestemme selv fordi kvinnen allerede har et liv. Dette stiller KRF seg kritisk til ut ifra kvinnens tilstand i denne situasjonen. Høyre legger til at man må huske at babyen i uke 18 veier 230g. FRP mener man trenger noen med fagkompetanse før man skal «drepe sitt eget barn»

Videre blir det en spørsmålsrunde hvor det kommer frem at AP vil ha kjernekraftverk fremfor miljøverstingen olje, høyre vil fortsette å borre etter olje, rødt vil heller satse på andre energikilder enn kjernekraftverk, FRP vil ha kjernekraftverk i Norge og Mdg vil heller satse på energikilder som vind, vand og nyere teknologi.

SV vil være humane ved å ta hensyn til kvinnen i abortsaken, Senterpartiet ønsker abortloven som den er i dag, venstre vil ha selvbestemt abort mellom uke 16 og 18, Paientfokus vil ha abortloven som den er i dag og KRF mener at mindreårige som blir gravide er i en «krise» og under en krise kan man ta abort.

Debatten avsluttes med en kort avslutning fra alle lederne, tilsvarende den som ble gitt på starten.