Etter en spennede første dag i LilleStortinget kommenterer partilederne på partilederdebatten. Etter et intervju med Snileposten kommer det frem at partilederne forskjellige oppfaninger om hvordan debatten gikk.

Herman Skaar Holte (17), Venstre:

– Jeg følte at venstre fikk frem budskapet godt og gjorde det desidert best ut av alle.

Karl Leo Askvik-Fosshaug (16) , Fremskrittpartiet:

-Jeg synes det var en spennende dag. Vi hadde en rettferdig og en god debatt. Samt. At jeg er veldig glad for at vi op prettholdte de gode enighetene vi hadde om å ikke gå på personlig angrep. Så jeg er veldig fornøyd med det

Dat Thinh Do (16), Rødt:

-Veldig gøy, litt nervøs på starten, men når det var over var det greit.

Kristoffer Kristiansen Haug (17), Sosialistisk Venstreparti:

– Jeg fikk virkelig fremmet SV sine synspunkter på bra måte. Jeg føler også at jeg virkelig fikk fram hva vi mener om abort og kanskje spesielt om kjernekraft.

Neha Nagabhirava (17), Senterpartiet:

– Jeg synes det var bra, lærerikt. Man får vite mer om hvordan det er med politikken for politikere og stresset rundt det. Jeg vil si at det er bra.

Simen Kalgård Kristiansen (16), KRF:

Jeg synes det gikk ganske greit. Jeg følte at jeg fikk snakket om det jeg ville snakke om, som var abort, og jeg hadde ikke så altfor mye å si på kjernekraft.

William Lindholm (16), Høyre:

– Synes det nok en gang var dårlig tid på forberedelser, tiden på å forberede seg. men det gikk egentlig bra.

Sigve Runde Barlaug (17), Miljøpartiet de grønne:

-Det gikk egentlig ganske bra. Med tanke på at jeg fikk vite at jeg skulle bli leder i dag så gikk det ganske bra.

Salma M F Saadsalem (16) , Arbeiderpartiet:

-Jeg fikk ikke snakket om det jeg hadde å si. Jeg hadde veldig mye jeg ville si. Det var litt dumt. Opplegget var litt dårlig. I forhold til i fjor var det mye bedre for folk å snakke om meningene sine.

De ser alle frem til en spennede dag 2, og håper å forstette gode debatter.

Linnea Bell Larsson (16), Pasientfokus:

-Jeg synes at debatten gikk fint, men grunnet mangel på politikk hos mitt parti i saker som for eksempel kjernekraft, så var det vanskelig å skulle ta i stilling til og snakke om denne proposisjonen