Skrevet av May Nadi Aung

De siste intervjuene for lillestortinget ble holdt i debattstudio av programleder Emma Angelica Thien-Ai Danglé (17). Gjestene var statsministeren Sondre Klokkerud Hella (18)William Lindholm (16) som er partileder for Høyre og Kristoffer Kristiansen Haug (17) som er leder for Sosialistisk Venstreparti.

Det ble stilt spørsmål om deres tanker rundt endring av eksamensformen. Regjeringen ønsker å iverksette en langtidsoppgave i eksamensformen for å sikre en bedre læringsprosess over lenger tid. I likhet med regjeringer mener SV det samme og synes at den nåværende eksamensformen ikke er riktig eller rettferdig.

Sondre Klokkerud Hella (18) og Emma Angelica Thien-Ai Danglé (17) under intervjuet. (Foto: Nathalie Isaksen Borgeng)

I snakk om lov om beredskapslager for mat kom statsministeren fram med at dagens situasjon har endret på hvor aktuell saken er. Derfor ønsker vi å sikre at noen av varene skal gå til et lager som vil sikre oss i framtiden. William forteller at på grunn av den lille effekten det vil være til hjelp for Norge, så mener høyre at gjenopprettingen av beredskapslageret for korn ikke vil være til hjelp for framtidige kriser i Norge.  I motsetning til Høyre, så mener SV at gjenopprettingen av beredskapslageret vil være effektivt. «Alt som vil hjelpe til med å få nok mat er veldig bra og vi i SV er for det.» sier Kristoffer.

Ønsket om helsetilbud for barn og unge med psykiske lidelser var samlet. Regjeringen ønsker å sikre en 100% psykolog til hver femhundrede elev på skolen, med hensyn til skolelever og arbeidsledige psykologer. Høyre og SV er enige i dette,

Videre har alle tre vært fornøyde med innsatsen deres og bidraget fra andre lever de har jobbet med om lillestortinget så langt. Sondre forteller at han forventer at dagen videre vil bli spennende og stressende, men gleder seg. SV gleder seg til å snakke om kjernekraft i debatten.

William Lindholm (16) er noe misfornøyd etter dagens intervju. (Foto: Nathalie Isaksen Borgeng)

William fikk spørsmålet: “Hvordan gikk spørretimen for deg?” han svarte med «jeg synes at vi fikk relativt dårlige svar. Det viser bare usikkerheten til regjeringen.» i tidligere intervjuer med William utrykket han misnøyen med forberedelsene til LilleStortinget.