Av Alida Marie Mortensen

For å avslutte Lillestorting 2022 starter årets programleder med å takke Medier og kommunikasjon (MK) på Lillestrøm Videregående skole for god innsats med filming og organisering. Videre takker han presidentskapet og partilederne, lærere og veiledere, alle referenter og representanter. Salen tar en applaus for alle som har deltatt. 

Avslutningsvis er det Dagfinn som vil si noen ord og han takker alle representanter fra de siste månedene. Han forteller senere om postinger av artikler på stortinget ung. Dagfinn deler så ut attester og gir avslutningsvis en stor klapp til oss alle.