Av Alida Marie Mortensen

Leder for høyre, William Lindholm, forteller om proposisjon 13. Han viser til at regjeringen bør avskaffes ettersom de ikke stiller forberedt på spørsmål om psykologer, og han stiller spørsmål til regjerningen. Han legger også frem at regjerningen oser av dobbelstandarer, han går imot deres meninger om å bestemme over egen kropp, ved vaksingeringssaken.

Leder av Høyre minner også om at 300 mennesker har dødd av overdose, noe regjeringen ikke tar hensyn til. Regjeringen ligger bakpå, og dette fremlegger et grunnleggende problem i regjeringen.

Regjeringen kommer med svarreplikk der de informerer om utdanningskomiteen sitt arbeid om å sikre en bra utdanning, spørsmålet er altså ikke stilt til riktig departement. Regjeringen hevder heller ikke å innskrenke rettigheter, da folkene må slippe å leve igjennom enda en nedlasting, respektere det frie valget. Høyre ligger konsekvens bakpå, tar opp forslag fra i fjor

Mistillitsforslaget ender med 55 stemmer for, 74 stemmer imot og 41 fraværende.