-Jeg tror debatten hadde blitt mer intressant om vi kunne holdt oss til saken

Under skoledebatten om hvordan eksamen burde komme fram i de neste årene kalte debattanten til Senterungdom en kommunist til Rødt ungdom Emil Bjørnstad Velde.

Emil Bjørnstad Velde som er fornøyd etter debatten. Foto: Julie Adriana

Emil Bjørnstad Velde som gir sitt åpningsinnlegg. Foto: Martine Furnes-Wilkens

-Jeg føler veldig lite om å bli kalt kommunist, og jeg er vant til å bi kalt det.

Velde mener at elevene hadde hatt det bedre å holdt seg til saken enn å bli referert til som med et sånt språkbruk. Han sier også at det er ikke noe kommunistisk med mappevurdering, som var det de hadde debatt om på den tiden.

Velde er veldig for mappevurdering, siden han mener at de fem timene imens man har eksamen sier ganske lite om mennesket kunnskap. Han mener at det vil bli bedre å vurdere elever med en mappevurdering.

-Vi må ha et skolesystem som lærer opp til å være ulik er bra

Håkon Snortheim som er nestleder i Unge Høyre mener at det er mye politikere kan gjøre med rasisme, men at det ikke bare å vedta rasistfri soner på skolen. Han mener at vi endre holdningene på elevene siden å bare vedta at skolen skal være en rasistfri sone endrer ikke på hvordan folk føler om andre.

Håkon Snortheim som snakker om hvordan de vil gjøre skole hverdagen bedre. Foto: Martine Furnes-Wilkens

“Det henger igjen fra foreldre generasjonen vår, at det er elever som sitter hjemme og hører på foreldrene sitter å diskuterer innvandring på en måte som ikke er greit”

Snortheim mener at problemet ligger ikke bare på skolen, men også hjemme. Han sier at holdningene kommer fra foreldrene, men at ikke alle har det problemet.

-Vi vil kutte utslippet 70% in 2030

Balder Alvær Olafsen som er nestleder i Sosialistisk ungdom, mener at SU sin ambisiøs og realistisk plan på å kutte 70% av vårt utslipp innen 2030 er helt realistisk.

Balder Alvær Olafsen som snakker med en elev på valgtorget. Foto: Martine Furnes-Wilkens

Han sier at det er fordi at de har lagt opp tiltak for tiltalt om hvordan de skal kutte ned utslippene.

Et av tiltakene er at de skal slutte å lete etter olje og produsere mindre olje. Han referer til at FN har bedt dem om å slutte å lete etter olje og at man skal produsere mindre olje.

“Fem timer skal telle like mye som hele året”

Rødt ungdom, SU stemmer nei for eksamen. Grønt Ungdom, Senterungdom stemmer ja, mens AUF er usikker på eksamen. Foto: Martine Furnes-Wilkens

Olafsen og SU mener at vi burde heller ha en mappevurdering i stedet for eksamen. Mappevurdering har allerede blitt prøvd ut på flere universiteter.

En mappe vurdering går ut på at man har flere ulike typer vurderinger. Det kan variere fra fag til fag hva slags vurdering det er. I noen fag kan det være aktuelt med en ukes vurderingen, andre kan det være en dag eller en time. De har enda ikke funnet hvor mange vurderinger det skal være, men han sier at det vil bli mest sannsynlig forskjellig fra fag til fag.

Skolevalgdebatten preparasjoner begynner

Produsent Kristian Martinsen styrer produksjonsteamet Foto: Julie Adriana
2MKA begynner å rigge opp for skolevalgdebatten Foto: Martine Furnes-Wilken

Skolevalgdebatten er rundt hjørnet og 2MKA med hjelp fra noen 3MKA elever er snart ferdig med preparasjonene sine. 

Skolevalgdebatten kommer til å bli streamet over hele skolen, og det er ett press på produksjonsteamet på å levere. 

Produsent Kristian Martinsen stoler på teamet sitt for å få en streaming uten problemer. Han sier at de har forberedt seg godt og at alle vet hva de skal gjøre på dagen.