Takk for i år

Det har vært utrolig gøy å følge LilleStortinget! Redaksjonen har gjort en utrolig god jobb underveis, og jeg er stolt av arbeidet vi har fått til. Deltagerne i rollespillet har vært veldig flinke og engasjerte, noe som har gjort dette til en bra opplevelse. Jeg vil si at LilleStortinget er vel overstått. 

Nå som Lillestortinget er ferdig for i år, ville vi fra Snileposten si takk for oss. Vi håper at du leser oss i fremtidige sammenhenger.

-Ville ikke at det skulle ende sånt

På slutten av årets Plenumsdebatt ble stilt et mistillitsforslag. Senterpartiet sin leder kom fram med dette forslaget, SP AP, SV og MGD støttet dette forslaget.  

-De mente at jeg skulle delta i en debatt hvor det kun parlamentarisk lederne som deltok, jeg er ikke parlamentarisk leder i høyre.  

Tidligere Statsminister Sigurd Brodshaug Østrem taler for regjeringsmedlemmer og stortingsrepresentanter Foto: Theodor Lundby Eilertsen

Tidligere statsminister Sigurd Brodshaug Østrem, ble satt for et mistillitsforslag. Han sa at opposisjonen tok mistillitsforslaget ikke fordi de mente at han hadde gjort noe galt, men fordi opposisjonen ikke indentifiserer seg som den poltikken som regjeringen førte  

Venstre sin stemmer var det som avgjorte at regjeringen Østrem måtte gå av. Partileder for Venstre Johanna Kamer-Smits sa at to personer i sitt parti ville stemme for mistillitsforslaget, og at det var unngåelig å få dem til å stemme imot.  

Årets spørretime

Årets spørretime var interessant og spennende, det kom mange gode spørsmål og regjeringen klarte å svare bra. Representantene fikk satt regjeringen på en ordentlig prøve. 

Presidentskapet diskuterer om et spørsmål  Foto: Theodor Lundby Eil 
Statsminister Sigurd Brodshaug Østrem snakker om portforbudet   Foto: Theodor Lundby Eilertsen 
Sarah Benedicte Nordvik svarer på et spørsmål  Foto: Theodor Lundby Eilertsen  
Hardt arbeid under spørretimen Foto: Theodor Lundby Eilertsen

 

-Dersom det var opp til oss, så hadde IS kvinnen aldri kommet til Norge

Jovan Milivojevic snakker om innvandring foto: Theodor Lyndby Eilertsen 

Jovan Milivojevic fra Fremskrittspartiet hadde en interessant tale på trontaledebatten. Han sier at vi ikke kan være sikre på at flyktninger ikke kommer til Norge med gode intensjoner. Dette skapte en stor reaksjon i enkelte partier.  

Arbeiderpartiet sin partileder Camilla Tolfesen er helt uenig med det Milivojevic og at integreringer skal skje på en trygg måte hvor vi får et flerkulturelt samfunn. De vill også ta vare på norsk kultur.  

Partileder for venstre Johanna Karmer-Smits sa at vi mener at staten ikke skal være et hinder for familielivet. Vi vil inkludere innvandrerne våre i samfunnet og med det ha en bedre integrering. 

-Vi kjemper for ett grønnere Norge

Johanna Karmer-Smits snakker om et grønnere Norge foto: Theodor Lundby Eilertsen  

Partileder for Venstre Johanna Karmer-Smits sier i 20 år har venstre kjempet for rusreformen, de vil hjelpe mennesker som har det aller vanskelig. Hun mener at vi ikke skal straffe folket, men heller hjelpe de.  

-Det handler om å investere i framtidssiktet teknolog 

En investering hun mener er viktig er å utbygge vindkraft til havs. Norske selskaper planlegger allerede den første havvindpark i Nordsjøen, dette viser at vi kan utnytte de gode ressursene Norge har rundt vindkraft.