LilleStortinget 2022 er avsluttet

Av Alida Marie Mortensen

For å avslutte Lillestorting 2022 starter årets programleder med å takke Medier og kommunikasjon (MK) på Lillestrøm Videregående skole for god innsats med filming og organisering. Videre takker han presidentskapet og partilederne, lærere og veiledere, alle referenter og representanter. Salen tar en applaus for alle som har deltatt. 

Avslutningsvis er det Dagfinn som vil si noen ord og han takker alle representanter fra de siste månedene. Han forteller senere om postinger av artikler på stortinget ung. Dagfinn deler så ut attester og gir avslutningsvis en stor klapp til oss alle. 

Mistillitsforslag mot dagens inspurt

Av Alida Marie Mortensen

Leder for høyre, William Lindholm, forteller om proposisjon 13. Han viser til at regjeringen bør avskaffes ettersom de ikke stiller forberedt på spørsmål om psykologer, og han stiller spørsmål til regjerningen. Han legger også frem at regjerningen oser av dobbelstandarer, han går imot deres meninger om å bestemme over egen kropp, ved vaksingeringssaken.

Leder av Høyre minner også om at 300 mennesker har dødd av overdose, noe regjeringen ikke tar hensyn til. Regjeringen ligger bakpå, og dette fremlegger et grunnleggende problem i regjeringen.

Regjeringen kommer med svarreplikk der de informerer om utdanningskomiteen sitt arbeid om å sikre en bra utdanning, spørsmålet er altså ikke stilt til riktig departement. Regjeringen hevder heller ikke å innskrenke rettigheter, da folkene må slippe å leve igjennom enda en nedlasting, respektere det frie valget. Høyre ligger konsekvens bakpå, tar opp forslag fra i fjor

Mistillitsforslaget ender med 55 stemmer for, 74 stemmer imot og 41 fraværende.

Kommentarer etter dagens partilederdebatt

Etter en spennede første dag i LilleStortinget kommenterer partilederne på partilederdebatten. Etter et intervju med Snileposten kommer det frem at partilederne forskjellige oppfaninger om hvordan debatten gikk.

Herman Skaar Holte (17), Venstre:

– Jeg følte at venstre fikk frem budskapet godt og gjorde det desidert best ut av alle.

Karl Leo Askvik-Fosshaug (16) , Fremskrittpartiet:

-Jeg synes det var en spennende dag. Vi hadde en rettferdig og en god debatt. Samt. At jeg er veldig glad for at vi op prettholdte de gode enighetene vi hadde om å ikke gå på personlig angrep. Så jeg er veldig fornøyd med det

Dat Thinh Do (16), Rødt:

-Veldig gøy, litt nervøs på starten, men når det var over var det greit.

Kristoffer Kristiansen Haug (17), Sosialistisk Venstreparti:

– Jeg fikk virkelig fremmet SV sine synspunkter på bra måte. Jeg føler også at jeg virkelig fikk fram hva vi mener om abort og kanskje spesielt om kjernekraft.

Neha Nagabhirava (17), Senterpartiet:

– Jeg synes det var bra, lærerikt. Man får vite mer om hvordan det er med politikken for politikere og stresset rundt det. Jeg vil si at det er bra.

Simen Kalgård Kristiansen (16), KRF:

Jeg synes det gikk ganske greit. Jeg følte at jeg fikk snakket om det jeg ville snakke om, som var abort, og jeg hadde ikke så altfor mye å si på kjernekraft.

William Lindholm (16), Høyre:

– Synes det nok en gang var dårlig tid på forberedelser, tiden på å forberede seg. men det gikk egentlig bra.

Sigve Runde Barlaug (17), Miljøpartiet de grønne:

-Det gikk egentlig ganske bra. Med tanke på at jeg fikk vite at jeg skulle bli leder i dag så gikk det ganske bra.

Salma M F Saadsalem (16) , Arbeiderpartiet:

-Jeg fikk ikke snakket om det jeg hadde å si. Jeg hadde veldig mye jeg ville si. Det var litt dumt. Opplegget var litt dårlig. I forhold til i fjor var det mye bedre for folk å snakke om meningene sine.

De ser alle frem til en spennede dag 2, og håper å forstette gode debatter.

Linnea Bell Larsson (16), Pasientfokus:

-Jeg synes at debatten gikk fint, men grunnet mangel på politikk hos mitt parti i saker som for eksempel kjernekraft, så var det vanskelig å skulle ta i stilling til og snakke om denne proposisjonen

-Jeg føler meg trygg på den politikken vi skal føre

Av Alida Marie Motensen

Debattleder Jakob Hugo Åsmul (17) står sammen med Statsminister Sondre Klokkerud Hella, fra AP og kultur og likestillingsminister Lisa Marie Bredesen, også fra AP.

Debattleder innleder intervjuet med å spørre statsminister og kultur og likestillingsminister

Innledningsvis spør debattleder hva statsministerens syns om åpningen av Lillestortinget 2022. Statsministeren smiler av spørsmålet til debattleder og forteller at han syns det har vært veldig spennende. Statsministeren etterfølger med å fortelle at han lenge har jobbet med talen han nylig holdt.

Lillestortinget er en årlig og stor hendelse på Lillestrøm VGS. Dette kan for mange virke overveldende, men statsministeren kan imidlertid røpe til debattleder:

– Det er mye å ta over seg, men de tingene du er mest usikker på er de små tingene som du ikke tenker over at du må forberede. Jeg føler meg trygg på den politikken vi skal føre, men jeg føler meg mindre trygg på ting som hvor jeg skal legge jakka mi, eller hvor mobilen min skal ligge.

Kultur og likestillingsminister er enig i statsministeren sine uttalelser og legger til at det også kan være utfordrende å vita hva som er sosialt akseptert i en slik setting som i stortingssalen.

Videre forteller statsministeren at han er nervøs for mistillitsforslaget, og spent på om de vil komme ut av det med «skinnet i behold». Også dette trekker kultur og likestillingsministeren frem som en utfordring, men sier også at hun syns statsministeren er flink og kommer uansett til å stemme «mot» mistillitsforslaget.

Dette er TV-Crewet:

Deler av crewet under opprigg onsdag. 16. mars (Foto: Nathalie Isaksen Borgeng)

LilleStortinget blir i år gjennomført som normalt, i motsetning til i fjor, men streames allikevel på YouTube! Dette hadde ikke vært mulig uten skolens flotte teknisk-crew. Crewet har forberedt seg grundig i lang tid i forveien av LilleStortinget med produsent Kristian Martinsen i ledelsen. 

 • Produsent: Kristian Martinsen
 • Produksjons leder: Fillip Bø Gulbransen
 • Regi: Albert Bjerke Hommersand 
 • TOM: Robin Bjerke Linnerud 
 • Script: Markus Breivik Håkonsen 
 • Bildemikser: Magnus Grefslie 
 • Innspillingsleder (Aula): Julie Monica Borgen
 • Innspillingsleder (Debattstudio): Sarah Butt
 • Lyd ansvarlig: Nora Bjørge Heide
 • B-lyd (sal): William Johansen
 • Steam: Ako Ibrahim
 • Lysskjef: Jonas Aanerud Mohagen 
 • Lys assistent: Marius Andreas Nilsen
 • Kameraopperatør: Miriam Hfid Eriksen 
 • Kameraopperatør: Trung Quang Nguyen 
 • Kameraopperatør: Vincent Ngo
 • Kranopperatør: David Le
 • Kameraopperatør: Sami Khan 
 • Grafisk ansvarlig: Elisabeth Rinden 
 • Grafisk design: Hedda Hokland Rødne 
 • Instagram profil: Martin Kristiansen 
Forbredelser med kamera og kran gjennomføres (Foto: Nathalie Isaksen Borgeng)

Bak et rollespill ligger det mye forarbeid. Det er satt opp et stort antall kameraer, en kran, masse lydutstyr og store mengder med grafisk design er gjort. Grafisk gruppen har blant annet klippet ut 169 representant nummer, og et stort antall skilt slik at deltagerne kan navigere seg igjennom dagen. Det er også produsert grafikk til streamen.

Crewet har gledet seg lenge til å gjennomføre dagen, og håper på en flott stream.