-Ville ikke at det skulle ende sånt

På slutten av årets Plenumsdebatt ble stilt et mistillitsforslag. Senterpartiet sin leder kom fram med dette forslaget, SP AP, SV og MGD støttet dette forslaget.  

-De mente at jeg skulle delta i en debatt hvor det kun parlamentarisk lederne som deltok, jeg er ikke parlamentarisk leder i høyre.  

Tidligere Statsminister Sigurd Brodshaug Østrem taler for regjeringsmedlemmer og stortingsrepresentanter Foto: Theodor Lundby Eilertsen

Tidligere statsminister Sigurd Brodshaug Østrem, ble satt for et mistillitsforslag. Han sa at opposisjonen tok mistillitsforslaget ikke fordi de mente at han hadde gjort noe galt, men fordi opposisjonen ikke indentifiserer seg som den poltikken som regjeringen førte  

Venstre sin stemmer var det som avgjorte at regjeringen Østrem måtte gå av. Partileder for Venstre Johanna Kamer-Smits sa at to personer i sitt parti ville stemme for mistillitsforslaget, og at det var unngåelig å få dem til å stemme imot.  

– Min melding til dere er skjerp dere

Proposisjon 7, tap av statsborgerskap av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser, er et kontroversielt tema som har blitt debattert mye om her i lillestortinget. I plenumsdebatten var Arbeiderpartiet og Frp i sentrum under dette temaet.

foto: Julie Adriana Berntsen

Arbeiderpartiet åpner talestolen med Ola Værnes som sin representant, og med sin mening om denne proposisjonen.

Arbeiderpartiet ser seg stort sett enig i denne proposisjonen, men de ønsker fortsatt likevel å påpeke noen svakheter . Norge er en rettsstat og alle har rett til å behandles likt under den norske domstol. domstol som en del av proposisjonen er noe de er enig i men ikke departementet. de mener om at hvis departementet får for mye makt vill det svekke den norske maktbalansen.

Frp kommer på talestolen med sitt innlegg og sin mening, med Gustav Viik som sin representant.

foto: Julie Adriana Bentsen

Frp fortsetter, med å ta opp IS kvinnen og sier: Om Frp hadde bestemt, hadde denne kvinnen mistet statsborgerskapet. hun har brutt en viktig norsk lov. Vi mener at alle mennesker om bryter en viktig norsk lov og ha dobbel statsborgerskap må fratas det norske statsborgerskapet. Grunnen til at vi gjør dette er fordi disse menneskene bruker opp ekstremt mye penger på sin fengselsstraff som vi kunne brukt på norskkurs eller annen integrering. ….. En annen grunn for at vi gjør dette er slik at ikke mennesker ender opp radikalisert og ende opp som farlige islamister. Kanskje blir disse menneskene radikalisert og ender opp med niqab og burka, eller som farlige terrorister.

Etter avstemning ble denne proposisjonen vedtatt med 146 stemmer for, og 16 stemmer imot.

Krf sier nei til samtykke lov!

foto: Theodor Lundby Eilertsen

Alle partiene vill innføre en samtykke lov, unnatt Krf. Krf mener vi allerede har en ba nokk samtykke lov og problemet ligger i informasjonen enkeltpersoner får om samleie, og ikke selve hendelsen.

Det de andre partiene mener er at mange blir møtt med fordommer og myter knyttet til voldtekt. Veldig få voldtektssaker blir anmeldt, og nesten ingen saker fører til domfellelse. Dette viser til en tilnærmet straffefrihet for voldtekt i Norge. En samtykkelov fastslår at sex uten samtykke er voldtekt.