Debattfinalen

I dagens debattfinale møttes 1STD og 1STB for å diskutere om smitteverntiltakene under pandemien har vært altfor strenge. Laget fra 1STD besto av William Lindholm, Linnea Bell Larsson og Oskar Gade Nicolaisen, og etter et myntflipp ble det bestemt at laget skulle argumentere for påstanden. Laget fra 1STB besto av tre engasjerte jenter; Mia Huse, Tuva Wilberg og Aviva Leonarda Korsnes Haase. 

1STD startet med å legge frem at restriksjonene som har vært påført norsk store negative konsekvenser. De mener restriksjonene har vært både strenge og varierende noe som har skapt mye usikkerhet og uforutsigbarhet. Laget fra 1STB svarer tilbake at regjeringen manglet kunnskap i starten og hadde derfor ingen valg i starten av pandemien. De legger også frem at å ofre noe på veien var nødvendig for å redde liv. «Psykisk helse kan man gjøre noe med, men man kan ikke reversere dødsfall» sier Mia Huse. 1STB argumenterer også for at nå må vi se fremover. 

Mia Huse, Tuva Wilberg og Aviva Leonarda Korsnes Haase argumenterer mot påstanden i finalen.
(Foto: Nathalie Isaksen Borgeng)

Nicolaisen svarer til dette at motstanderen overser alvorligheten i psykisk helse. Han sier:

– Psykisk helse kan være permanent, og det er for sent å begynne ta tak nå når restriksjonene er på vei ut. 

Jentene fra 1STB svarer med at man «ikke har mulighet å gå tilbake i tid» og at de ikke tror smittevernstiltakene er årsaken til dårlig psykisk helse, men heller en mangel på investeringer og tilgjengelighet i det psykiske helsevernet. De mener også at det har kommet mye positivt fra restrisjonene: 

-Mange har begynt å spise sunnere, trene og fått nye positive interesser som en konsekvens av pandemien. Man har fått tid til å fokusere mer på seg selv. Nye bruken av Internett er også svært positiv, nå kan vi jo gjøre alt av skole, jobb og andre praktiske ting på nett.  

William Lindholm, Linnea Bell Larsson og Oskar Gade Nicolaisen argumenterte for påstanden i finalen. (Foto: Nathalie Isaksen Borgeng)

Motstanderlaget avslutter til slutt med å konkludere med at disse positive konsekvensene betyr lite når helsen til folket blir utsatt. Lindholm sier. 

-Selvmord er en av de største dødsårsakene blant unge i dag, og dette har steget siden pandemien kom. Dere snakker om at vi sparer liv? Statistikken tyder på det motsatte. 

Etter en kort stemmerunde fikk Dagfinn Tveit fikk æren av å erklære vinneren av klassedebatten. Han startet med å nevne at dette var et svært «close race», og rose debattantene. Stemmingen i Aulaen var spent da Dagfinn erklærte vinneren: 

-Vinneren er laget fra 1STD!

Vinnerne av dagens klassedebatt.
(Foto: Nathalie Isaksen Borgeng)

Begge lag var godt fornøyd med en vel gjennomført debatt. Jentene konkluderte med at dette var en svært positiv erfaring, og at de føler seg godt forbered til LilleStorting. Vinnerlaget fra 1STD roste jentene for en fin debatt, og legger til at de har vært ærede motstandere. 

Debattantene, MK-crewet og andre medvirkende i dagens debatt ser frem til alvoret i LilleStorting om en måned. 

Norge trenger flere vindmøller!

Tekst av Lin-Na Vu

Det er og har vært mye snakk om «Norge trenger flere vindmøller» og i debatt 7 kom 1STD og 1STG med gode argumenter både for og imot. Fra 1STD stilte Tilde Emilie Thu, Herman Tønder Holen og Olav, som argumenterte imot utbygging av vindmøller. Mens 1STD stilte med Regine Røiseland, Dat-Thinh Do og Thea Amine Sund som argumenterte for.

Debattantene i skolens aula
(Foto: Nathalie Isaksen Borgeng)

«Det dør faktisk flere fugler av katter enn av vindmøller» sier Regine fra 1STG etter at Olav fra 1STD påpeker at vindmøller er i veien for fugler og spesielt havørn.

Begge lagene tar for seg at vi må verne naturen, men 1STG påpeker at vi ikke kan verne miljøet og naturen uten å ta tak og bruke grønnere ressurser. Der kommer 1STD med innspill om å utvide og bruker mer vannkraft, fordi det ikke er like synlig som vindmøllene. Noe 1STG mener er mindre effektivt enn vindkraft som er noe vi kan bruke året rundt, i tillegg til at når det er sol kan vi bruke solpanel fordi da er det som oftest vindstille. Noe som begge lagene enige i, solpanel er en viktig ressurs for grønnere energi. 1STD mener at vi heller kan bygge ut offshore vindkraft, som er langs kysten der det er mer enn nok av vind, og det ikke forstyrrer lokalbefolkningen, ødelegger naturen, og ikke lager støy. 1STG mener de har et poeng, men mener vi må ta fult utnytte av Norge og også bygge ut på land, der det også er vind mye av tiden, selv om det vil «ødelegge» utseende til naturen vår.

egine Røiseland, Dat-Thinh Do og Thea Amine Sund i heten av debatten
(Foto: Nathalie Isaksen Borgeng)

Det var en jevn debatt som fløt godt mellom lagene, og selv debattlederen synes at debatten var spennende og syntes det var synd å måtte avslutte debatten.

Olav fra 1STD argumentere imot utbygging av vindmøller, men sier selv at han syntes at det var vanskelig å argumentere for noe han egentlig ikke sto for. «Men debatten gikk bra, det var en gøy debatt. Og den andre klassen hadde gode motargumenter som satte oss litt på plass.» sa han til Snileposten etter debatten. Regine fra 1STG mener at begge lagene kom med gode og relevante argumenter, og at det var en produktiv debatt som var morsom å være med på. Noe alle fra begge klassene sier seg enige i.

Ja til avvikling av oljeutvinning!

Tekst av May Nadi Aung

Debatten om avvikling av olje har stått mye i sentrum i Norges politikk. I dag tok elever fra Lillestrøm videregående skole for seg denne saken med representanter fra klasse 1STB og 1STD.  

Nathaniel Bjerke-Kildal, Selma Andreassen Grunnan og Savia Aso Hama er imot avviklingen av oljeutvinning
(Foto: Nathalie Isaksen Borgeng)

På siden som sto imot avvikling av oljeutvinning møtte vi 1STD med representantene Nathaniel Bjerke-Kildal, Selma Andreassen Grunnan og Savia Aso Hama. I siden for avvikling av oljeutvinning møtte vi Mia Huse, Tuva Wilberg og Aviva Leonarda Korsnes Haase som representerte sin klasse 1STB. Laget som sto imot avviklingen hadde energiske svar i argumentene mot deres side. «Å stenge oljeutviklingen nå vil bare forverre hele situasjonen» – Nathaniel. Samtidig sto klima og miljø i sentrum for mye av diskusjonen. «Hvis vi vil sikre de fremtidige generasjonene en fremtid så må vi begynne nå» – Aviva. Man kunne se hvor mye representantene brant for sine sider av saken. Videre debatterte de med gode innspillinger fra begge sider som gjorde seerne engasjerte.

(Foto: Nathalie Isaksen Borgeng)

Til slutt spurte vi om deres tanker etter debatten og alle seks representanter så på hverandre med et smil og enighet om at alle gjorde det bra. «Dere var veldig flinke» -Aviva. «Dere var også kjempeflinke» -Nathaniel.

Det er behov for et tredje juridisk kjønn!

Tekst av Lin-Na Vu

I debatt 5 tok de for seg temaet «Det er behov for et tredje juridisk kjønn», der 1STA stile opp med to debattlag. Simen Kalgård Kristiansen og Sebastian Stabell debatterte for et tredje juridisk kjønn mot Mia Orsbye Hoberg, og Alfred Solbakken som debatterte imot et tredje juridisk kjønn.

Begge lagene hadde både gode argumenter for og imot et tredje juridisk kjønn, og det ble ofte nevnt at man lett kan føle seg satt i en bås. Både nå med kun to juridiske kjønn, men at det alltid vil være noen som ikke følte seg hjemme uansett om vi legger til et juridisk kjønn til.

Debattantene i skolens aula.
(Foto: Nathalie Isaksen Borgeng)

«Men om vi legger til enda et kjønn på passet, vil de som heller ikke passer inn den båsen, ville ha sin egen bås. Og da vil det være flere ti rader med ulike x’er, y’er og alt mulig rart på passene våre.» nevner Mia som et argument imot et tredje juridisk kjønn. Sebastian og Simen nevner ofte at det er viktig for et land som Norge å gjøre det til et mer akseptabelt og åpent samfunn for andre kjønn enn kun de to biologiske kjønnene vi har. Mens Mia og Alfred sier imot og mener at det er akseptabelt å kunne velge sin egen kategori og at det er mye om det på sosiale medier som påvirker hva man selv vil velge å kategorisere seg som, og skaper trender ut av valg av kjønn og pronomen. Igjen har Sebastian og Simen også noe å si om sosiale medier og mener at det ikke er med å påvirke hva personer vil definere seg selv som, men mer som et sted der man sprer et budskap om hva vi må ta mer hensyn til, ovenfor personer som føler seg satt i bås med kun to kjønn.

Dette var kun noe av de mange gode argumentene begge lagene stilte med.

Når debatten er ferdig sier klassen til Snileposten seg enige i at det var en saklig debatt med klassekameratene sine, og at det var en spennende og aksepterende debatt som gikk bra for seg. Begge lagene er glade og blir godt tatt imot av andre klassekamerater som kommer med ros til hverandre.

Vi trenger ny rusreform!

Tekst av Samiha Ur-Rehman Khan

Dagens fjerde debatt, mellom klasse 1STD og 1STE gikk ut på om rusmisbrukere skulle få kunne bruke og besitte en mindre mengde narkotika til eget bruk, uten å straffes. Mens heller de som selger skal bli straffet. Her var klasse 1STD imot å innføre denne nye rusreformen. Lagmedlemmene fra 1STD var William Lindholm, Oskar Gade Nicolaisen og Linnea Bell Larsson. Laget fra 1STE, bestående av Emma Nordang, Cathrine Lærdahl og Simon Minh-Tri Dieu, stod for å få innført denne nye reformen.

Debatantene i skolens aula.
(Foto: Nathalie Isaksen Borgeng)

Laget fra 1STD startet sterkt med å si at dette å ha en rusreform er solidarisk mot de som ikke er rusmisbrukere og at det å straffe er å hjelpe. At en mildere politikk heller vil gjøre at flere starter med rus. Her valgte 1STE å svare med at det er bedre om de som allerede sliter skal kunne be om hjelp uten å være redde for en altfor streng straff. At terskelen for å spørre om hjelp skal være mye lavere.

Emma Nordang, Cathrine Lærdahl og Simon Minh-Tri Dieu diskuterer er for å hjelpe rusmisbrukere og ikke straffe.
(Foto: Nathalie Isaksen Borgeng)

Det ble stilt et spørsmål ved dette å la misbrukerne kunne drive på som de har gjort tidligere, men hvordan skulle man ta de som selger disse stoffene? Lærdahl svarte da at helsevesenet skulle ta hånd om de som trenger hjelp, mens politiet skulle ta seg av de som solgte stoffer. Dette hadde Lindholm en mening om. Han spurte først om politiet og helsevesenet engang hadde nok ressurser og ansatte til å kunne drive på slik. Han mente at det ville vært enklere å kunne hjelpe rusmisbrukerne i fengsel, hvor de faktisk hadde nok ressurser og ansatte til det.

William Lindholm, Oskar Gade Nicolaisen og Linnea Bell Larsson synes debatten var svært god.
(Foto: Nathalie Isaksen Borgeng)

Følgende debatten samlet vi i Snileposten noen kommentarer fra debattantene. Denne gangen var det litt splittede meninger blant deltakerne. Laget fra 1STD var veldig fornøyde med debatten, og Nicolaisen sa til og med at de «knuste den». Larsson og Lindholm var begge enige om at det var et av de beste temaene de kunne ha fått. 1STE på andre siden var ikke fullt så fornøyde. De var stort sett enige om at det kunne ha gått litt bedre, at de ikke fikk tid til å si alt det de ville og at motstanderlaget ledet hele tiden. Ellers nevnte Nordang at det var et ganske viktig tema som omtalte et større problem som ikke bare finnes i Norge, men også andre land.

Krenkehysteriet er en trussel mot ytringsfrihet!

Tekst av May Nadi Aung

I denne debatten møtte vi Guro Solheim (16), Richard Ramberg Hagring (17) og Sigve Runde Barlaug (17) fra 1STB i argumentene for at krenkehysteriet er en trussel mot ytringfrihet. I argumentene mot så møtte vi Sebastian Adrian Uchto (16), Nora Lillevik Sørberg (16) og Bendik Olsen Torske (16) fra 1STF.

Sebastian Adrian Uchto og Nora Lillevik Sørberg legger inn replikk i debatten.
(Foto: Nathalie Isaksen Borgeng)

Begge lag åpnet debatten med klare beskjeder fra deres side. «Vi står her og snakker for de som holder meningene sine inne i frykt om å bli krenket eller hengt ut for at de står på denne siden av saken.» sier Richard fra 1STB. Videre i debatten så man hvor godt begge lag hadde tatt for seg sine sider. Engasjementet ga en spennende innvirkning hos seerne. Argumentene «det er litt sånn slap in the face å se at nordmenn og blir beundret av det» sier Nora.

Guro Solheim, Richard Ramberg Hagring og Sigve Runde Barlaug argumenterer for ytringfriheten.
(Foto: Nathalie Isaksen Borgeng)

Dette er en hjertenær sak for mange i Norge å debattere for, men til tross for det gjorde begge lag en bra jobb i å bruke riktige ord. Lagene var fornøyde med innsatsen de tok i debatten. «Det gikk kjempebra» -Guro. I 1STF syntes Bendik at de fikk den siden i debatten hvor det var vanskeligere å argumentere for, men at det var en morsom opplevelse.