Klimakrisen er oppskrytt 

Tekst av Aurora Veka-Thoresen

I dagens andre debatt var det 1STA mot 1STC, og de diskuterer temaet: klimakrisen er oppskrytt. Laget fra 1STC besto av Monja Aanstad, Pia Johanne Øien-Søderberg og Øyvind Sebastian Pettersen. Laget fra 1STA besto av Thu Elisabeth Abrahamsen og Neo Ålvik. 1STA var for og 1STC var mot påstanden. Partienes holdninger var at de skulle respektere hverandre og brukte ikke skjellsord mot hverandre.

Debattantene i skolens aula.
(Foto: Nathalie Isaksen Borgeng)

1STC la frem fakta som at «forskning viser at klimakrisen er seriøst» og «vi har målinger som viser at CO2 gassene går opp». 1STA la frem fakta angående statestikk som «depresjon, angst og selvmordstanker har gått opp etter at media har skrevet om klimakrisen». De sier: 

-Mange unge, vil ikke ha barn fordi de vil ikke at et barn skal bli født i en ødelagt framtid.

Thu Elisabeth Abrahamsen og Neo Ålvik kjemper for påstanden om en oppskrytt klimakrise. (Foto: Nathalie Isaksen Borgeng)

1STA mener at hvordan media framstiller klimakrisen gjør at ungdommer blir stresset og føler på et stort press. 1STC mener derimot at det er bra at media snakker om klimakrisen, og at dette ikke er oppskrytt i det hele tatt. De sier at «dette kan gi håp til unge» og at «ungdommer forstår at de må gjøre noe for å redde framtiden og derfor er det bra at media snakker om det». 

Snileposten snakket med Thu Elisabeth Abrahamsen  etter debatten om hvordan debatten utspilte seg. Hun synes det gikk fint og at det var greit omstendigheter. 

-Det var litt stress og jeg var ganske stressa, men jeg synes det gikk fint. 

Dette var debatten om temaet klimakrisen er oppskrytt. 1STC var mot og mente at klimakrisen ikke er oppskrytt, mens 1STA var for og mente at klimakrisen er oppskrytt.

Vi bør avlyse eksamen!

Tekst av Samiha Ur-Rehman Khan

Dagens første debatt omhandlet temaet eksamener og om de burde avlyses for i år eller ei. Debattlaget som stilte fra klasse 1STG var Yazan Shadi Alhalabi, Nicole Alexandra Pedersen og Inken Hoffman. De var veldig klart imot dette å avlyse eksamener for grunnskolen og videre opplæring. Laget fra klasse 1STE inneholdt Benedikte April Løkken Bendiksen, Parnit Kaur Sindhu og William Sedlak. Dette laget hadde derimot veldig sterke meninger for det å få eksamen avlyst, om det så kun var for året 2022.

Benedikte April Løkken Bendiksen og Parnit Kaur Sindhu engasjerer seg i debatten. (Foto: Nathalie Isaksen Borgeng)

Ulikheter i koronatiltak fra sted til sted, som videre har gitt dårlige utgangspunkt for noen skoler som har blitt hardere rammet enn andre, var et av hovedtemaene. Laget fra klasse 1STG mente det var lurere å tilpasse eksamen fra skole til skole, men dette gjorde at ‘poenget med å ha eksamen’ på landsbasis ble helt borte, ifølge 1STE. Videre sa de også at dette vil føre til forskjell i vurderingsgrunnlag, sett at noen skoler kan være strengere enn andre når det kommer til ulike kompetansemål.

Yazan Shadi Alhalabi, Nicole Alexandra Pedersen og Inken Hoffman følger godt med fra debattstart.
(Foto: Nathalie Isaksen Borgeng)

Bendiksen nevnte også at det å ha eksamen er «unødvendig og utdatert». Her ble hun motsagt av Alhalabi som heller mente eksamener var en bjørnetjeneste gjort av skolen; 

-Å ha eksamen i en lavere utdanning vil forberede elevene til eksamener i de høyere utdanningene.

Etter debatten fikk vi i Snileposten noen kommentarer fra begge lag, hvor de stort sett var fornøyde med hvordan debatten gikk. Hoffman mente dette var en bra erfaring å ha med seg videre, men at det kunne ha bli gitt litt bedre tid til forberedelser. Pedersen var enig i dette, men nevnte også at en del av nervøsiteten før debatten kom fra det å ikke vite om en skulle argumentere for eller imot en sak.