-Ville ikke at det skulle ende sånt

På slutten av årets Plenumsdebatt ble stilt et mistillitsforslag. Senterpartiet sin leder kom fram med dette forslaget, SP AP, SV og MGD støttet dette forslaget.  

-De mente at jeg skulle delta i en debatt hvor det kun parlamentarisk lederne som deltok, jeg er ikke parlamentarisk leder i høyre.  

Tidligere Statsminister Sigurd Brodshaug Østrem taler for regjeringsmedlemmer og stortingsrepresentanter Foto: Theodor Lundby Eilertsen

Tidligere statsminister Sigurd Brodshaug Østrem, ble satt for et mistillitsforslag. Han sa at opposisjonen tok mistillitsforslaget ikke fordi de mente at han hadde gjort noe galt, men fordi opposisjonen ikke indentifiserer seg som den poltikken som regjeringen førte  

Venstre sin stemmer var det som avgjorte at regjeringen Østrem måtte gå av. Partileder for Venstre Johanna Kamer-Smits sa at to personer i sitt parti ville stemme for mistillitsforslaget, og at det var unngåelig å få dem til å stemme imot.  

Åpningskommentar

I år er den 7. gangen Lillestrøm Videregående arrangerer LilleStortinget. Første gang LilleStortinget ble arrangert var i forbindelse med Grunnlovsjubileet i 2014, og siste gang var for 2 år siden, i 2019. Vi gleder oss over at vi kan utføre LilleStoringet i år!

Det hele vil starte med at Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen vil holde åpningstalen via en video fra Stortinget. På denne siden vil redaksjonen følge med på hva som skjer i politiske rollespillet på torsdag 18. og fredag 19.03. Vi vil intervjue statsminister Sigurd Østrem og resten av regjeringen, Partilederne og stortingsrepresentantene.

Vi håper på spennende debatter og to lærerike dager!