-Vi kjemper for ett grønnere Norge

Johanna Karmer-Smits snakker om et grønnere Norge foto: Theodor Lundby Eilertsen  

Partileder for Venstre Johanna Karmer-Smits sier i 20 år har venstre kjempet for rusreformen, de vil hjelpe mennesker som har det aller vanskelig. Hun mener at vi ikke skal straffe folket, men heller hjelpe de.  

-Det handler om å investere i framtidssiktet teknolog 

En investering hun mener er viktig er å utbygge vindkraft til havs. Norske selskaper planlegger allerede den første havvindpark i Nordsjøen, dette viser at vi kan utnytte de gode ressursene Norge har rundt vindkraft.   

– Krf vil ha mere èn 1 milliard kr til støttepakken for studenter

Martine Saltnæs i 1STA er leder i Kr.f, hun sier at deres viktigste saker er familie, menneskerettigheter og utdanning. En av hennes viktigste saker å få igjennom, er lettere arbeidsinnvandrig og arbeidstillatelse. Vi vil gjøre det lettere å få arbeidstillatelse fordi alle mennesker som har lyst til å bidra er en god ressurs for Norge sitt samfunn. Lettere arbeidsinnvanding gjør også at yrker som ikke er så populære kan få flere folk.

Hun vill ha mer en 1milliard kr skal legges inn i støttepakken for studenter. Det er så mange elever som får for lite hjelp, de sitter hjemme hele tiden, og det blir mye prøver over nettet. Flere elever klarer ikke å holde seg motivert når de fleste timene er på nettet, så hun vill at når pandemien er over, at regjeringen skal komme med en ny støttepakke for studenter.

– MDG vil beholde vår dyrebare fiskebestand

foto: Julie Adriana Bentsen

Line Hyttan Helsing i 1STE vill ha bærekraft som valgfag i ungdomskolen. Unger trenger å bli informert om bærekraft slik at alle bidrar til å få en grønnere fremtid. Barn er femtiden og derfor må vi jobbe for at de finner på nye løsninger og muligheter.

Hun er sterkt imot konsekvensutredning i Lofoten. Hun sier at vi ser det er et dyrbart økosystem med høy fiskebestand som gyter der hvor det planlegges å lete etter olje og at vi ikke kan ta denne risken. Det er ikke slik at det kun går utover oss mennesker at vi driver med oljeborring, men også fisken i havet. Fisk er en veldig viktig næring i norge idag og å kaste dette bort er idiotisk.

– AP vil hjelpe folk, som folk

foto: Julie Adriana Bentsen

– Vi mener det er galt å sende folk ut av landet isteden for å tilby hjelp. Folket vill stille spørsmål om dette er rasistisk og diskriminering. Å sende folk ut tyder på at staten ikke har tillit til folket.

Camilla Tollefsen i 1STA er leder for AP, sier hun er enig med det meste regjeringen gjør den dag i dag, men noe hun er uenig i er utvidelsen av kontantstøtteordningen. Man må heller fokusere på å få barn inn i barnehagen og starte utviklingen til barn tidligere. Hun sier at når vi har et så bra system her i Norge så må man bruke det.

Hun mener norsk kultur er viktig. Det bør fortsatt være vurdering i sidemål og vi i det norske skolesystemet burde klare å utvikle, og opprettholde hele den norske kulturen. Vi må ikke undervurdere det ene. hvis vi fjerner sidemålskarakterene vill de som bruker sidemål føle at de ikke er like mye verdsatt som de som bruker hovedmål.

-Vi vil gi et bedre valg for elevene

Karl George Halvorsen Doert snakker om valg for elever foto: Theodor Lundby Eilertsen 

Partileder for Høyre Karl George Halvorsen Doert vil gi et bedre valg for elevene. Doert vil kjempe for elevene, og han mener å gi et tidligere valg mellom yrkesfag og studiespesealisering.  

Doert vil avvikle kjønnspoeng, han mener at kjønnspoengene fører til en særbehandling. Han sier at kjønnspoengene strider med EUs likestillingsdirektiv. Han vil prioritere andre alternativer enn kjønnspoeng ved høyere utdanning for å oppnå kjønnsbalanse. 

– Rødt vil ha likhet i samfunnet

Tobias Jorand Bruvang fra 1STF er partileder i Rødt. Han sier de er helt uenig med å minske formueskatten på egen kapital, fordi han mener at vi skal ha mere likheter i samfunnet vårt. Vi skal kunne få like muligheter slik at vi ikke får en sterk kontrast i samfunnet mellom de som ikke har så mye og de som har masse. Derfor mener han vi bør øke skatten til de som tjener over 600 000kr i året.

Han vill også innføre todelt ungdomskole. Alle barn er forskjellig og dette vill gjøre det lettere for ungdom som skal velge yrketsfag på vidergående ikke faller ut på ungdomskolen fordi de må vente helt til vidergående for å gjøre hva de har lyst til. Han vill at dette skal skje gjennom en gradvis endring.