-Jeg synes at vi fikk relativt dårlige svar, det viser bare usikkerheten til regjeringen.

Skrevet av May Nadi Aung

De siste intervjuene for lillestortinget ble holdt i debattstudio av programleder Emma Angelica Thien-Ai Danglé (17). Gjestene var statsministeren Sondre Klokkerud Hella (18)William Lindholm (16) som er partileder for Høyre og Kristoffer Kristiansen Haug (17) som er leder for Sosialistisk Venstreparti.

Det ble stilt spørsmål om deres tanker rundt endring av eksamensformen. Regjeringen ønsker å iverksette en langtidsoppgave i eksamensformen for å sikre en bedre læringsprosess over lenger tid. I likhet med regjeringer mener SV det samme og synes at den nåværende eksamensformen ikke er riktig eller rettferdig.

Sondre Klokkerud Hella (18) og Emma Angelica Thien-Ai Danglé (17) under intervjuet. (Foto: Nathalie Isaksen Borgeng)

I snakk om lov om beredskapslager for mat kom statsministeren fram med at dagens situasjon har endret på hvor aktuell saken er. Derfor ønsker vi å sikre at noen av varene skal gå til et lager som vil sikre oss i framtiden. William forteller at på grunn av den lille effekten det vil være til hjelp for Norge, så mener høyre at gjenopprettingen av beredskapslageret for korn ikke vil være til hjelp for framtidige kriser i Norge.  I motsetning til Høyre, så mener SV at gjenopprettingen av beredskapslageret vil være effektivt. «Alt som vil hjelpe til med å få nok mat er veldig bra og vi i SV er for det.» sier Kristoffer.

Ønsket om helsetilbud for barn og unge med psykiske lidelser var samlet. Regjeringen ønsker å sikre en 100% psykolog til hver femhundrede elev på skolen, med hensyn til skolelever og arbeidsledige psykologer. Høyre og SV er enige i dette,

Videre har alle tre vært fornøyde med innsatsen deres og bidraget fra andre lever de har jobbet med om lillestortinget så langt. Sondre forteller at han forventer at dagen videre vil bli spennende og stressende, men gleder seg. SV gleder seg til å snakke om kjernekraft i debatten.

William Lindholm (16) er noe misfornøyd etter dagens intervju. (Foto: Nathalie Isaksen Borgeng)

William fikk spørsmålet: “Hvordan gikk spørretimen for deg?” han svarte med «jeg synes at vi fikk relativt dårlige svar. Det viser bare usikkerheten til regjeringen.» i tidligere intervjuer med William utrykket han misnøyen med forberedelsene til LilleStortinget.

Kommentarer etter dagens partilederdebatt

Etter en spennede første dag i LilleStortinget kommenterer partilederne på partilederdebatten. Etter et intervju med Snileposten kommer det frem at partilederne forskjellige oppfaninger om hvordan debatten gikk.

Herman Skaar Holte (17), Venstre:

– Jeg følte at venstre fikk frem budskapet godt og gjorde det desidert best ut av alle.

Karl Leo Askvik-Fosshaug (16) , Fremskrittpartiet:

-Jeg synes det var en spennende dag. Vi hadde en rettferdig og en god debatt. Samt. At jeg er veldig glad for at vi op prettholdte de gode enighetene vi hadde om å ikke gå på personlig angrep. Så jeg er veldig fornøyd med det

Dat Thinh Do (16), Rødt:

-Veldig gøy, litt nervøs på starten, men når det var over var det greit.

Kristoffer Kristiansen Haug (17), Sosialistisk Venstreparti:

– Jeg fikk virkelig fremmet SV sine synspunkter på bra måte. Jeg føler også at jeg virkelig fikk fram hva vi mener om abort og kanskje spesielt om kjernekraft.

Neha Nagabhirava (17), Senterpartiet:

– Jeg synes det var bra, lærerikt. Man får vite mer om hvordan det er med politikken for politikere og stresset rundt det. Jeg vil si at det er bra.

Simen Kalgård Kristiansen (16), KRF:

Jeg synes det gikk ganske greit. Jeg følte at jeg fikk snakket om det jeg ville snakke om, som var abort, og jeg hadde ikke så altfor mye å si på kjernekraft.

William Lindholm (16), Høyre:

– Synes det nok en gang var dårlig tid på forberedelser, tiden på å forberede seg. men det gikk egentlig bra.

Sigve Runde Barlaug (17), Miljøpartiet de grønne:

-Det gikk egentlig ganske bra. Med tanke på at jeg fikk vite at jeg skulle bli leder i dag så gikk det ganske bra.

Salma M F Saadsalem (16) , Arbeiderpartiet:

-Jeg fikk ikke snakket om det jeg hadde å si. Jeg hadde veldig mye jeg ville si. Det var litt dumt. Opplegget var litt dårlig. I forhold til i fjor var det mye bedre for folk å snakke om meningene sine.

De ser alle frem til en spennede dag 2, og håper å forstette gode debatter.

Linnea Bell Larsson (16), Pasientfokus:

-Jeg synes at debatten gikk fint, men grunnet mangel på politikk hos mitt parti i saker som for eksempel kjernekraft, så var det vanskelig å skulle ta i stilling til og snakke om denne proposisjonen

Partilederdebatten avslutter Dag 1 av LilleStortinget

Av Alida Marie Motensen

Dagens partilederdebatt startet med et åpningsinnlegg fra hver av partilederne. Arbeiderpartiet var den første som fikk komme med åpningsinnlegg:

Arbeiderpartiet forteller at selvbestemt abort til uke 12, som det er nå, er for kort tid til å bestemme seg med uten hjelp fra andre, og arbeiderpartiet vil heller at en kvinne skal få hjelp til denne avgjørelsen etter uke 18.

Arbeiderpartiet rekker også å fortelle at de vil satse mer på kjernekraft, før dem blir avbrutt fordi tiden har rent ut.

Senterpartiet er den neste som skal komme med åpningsinnlegg, og forteller at de mener selvbestemt abort til uke 12, som det er nå, er det riktige ettersom fosteret etter denne tiden vil være levedyktig og også har begynt å føle på smerte.

Senterpartiet trekker også frem at de er imot kjernekraftverk, fremfor å heller satse på hydrokraft.

Dette var regjeringen, videre følger åpningsinnleggene til resten av partiene:

Pasientfokus trekker fram den lite forsvarlige delen av kvinnen sin helse om man skal ta abort etter uke 18. Fordi en kvinne stort sett får godkjenning til abort etter uke 12, ser ikke pasientfokus grunn til å utvide denne perioden.

Fremskrittspartiet åpner sitt innlegg med å si at: «vi er fristilt fra abortloven» og at de heller vil ta for seg kjernekraftverk. Videre legges det frem at FRP vil utbygge kjernekraftverk i Norge. de trekker også frem deres optimisme rundt thorium, ettersom deette er resirkulerbart.

Rødt mener at fristen for abort bør utvides til uke 22 ettersom moren skal kunne bestemme selv. Videre viser rødt til at helsepersonell uansett bør være involvert for å komme med råd til moren, slik at hun skal kunne gjøre den beste avgjørelsen.

Sosialistisk venstreparti (SV) vil at selvbestemt abort bør utvides til uke 22 for å gi kvinnen en større mulighet til å bestemme selv. Med tanke på kjernekraftverk er SV imot dette i Norge for å hindre ulykker forårsaket av dette.

Venstre starter sitt innlegg med å fortelle at de er for å utvide selvbestemt abort. De er  også for avskaffelse av abortnemden ettersom det er rart at «gamle menn» skal bestemme over kvinnens kropp. Miljøkonsekvensen av kjernekraft er alt for stor og utvidingen av thorium er for kostbar til at venstre skal kunne støtte dette.

Høyre mener at kvinnens liv er like viktig som babyens liv, og at selvbestemt abort frem til uke 12 er en fin balanse mellom disse livene. Mtp. kjernekraftverk mener høyre at dette er noe vi ikke bør satse på, men forske mer på for å ligge først i «energikappløpet» som vi ser i verden nå.

Miljøpartiet De Grønne (MDG) vil utvide selvbestemt abort til uke 18, for å prioritere kvinners rettigheter. Dette trekker MDG frem som noe vi har vært dårlige på opp gjennom historien. Videre sier dem at kjernekraft er en grønn ressurs, som lager grønn energi og som vi kan lage mye av og selge det til andre land.

MDG får ikke fullført etter som tiden løper ut.

Det siste åpningsinnlegget går til Kristelig Folkeparti (KRF) som starter sitt innlegg med å se at de er imot den nye loven, et barn har rett på liv og det er viktig med en nemd som kan hjelpe en kvinne i en så tøff periode. Kjernekraft er KRF positive til fordi det er næring vi kan utvikle, og «det å takke nei til denne (næringen) er som å takk nei til en ny oljenæring».

Etter åpningsinnleggene er det klart for debatt, og temaene for debatten er abort og kjernekraftverk.

Det førte innlegget kommer fra venstre som tar opp kjernekraft, som venstre nevner at blir fremstilt som et problemfritt alternativ i forhold til hva det faktisk er. Høyre får neste ord og forteller om deres tanker om å kunne forske mer på denne type energi, men i utlandet, dette fordi det er viktig å ha en finger med i spillet, men uten at det skal gå utover befolkningen i Norge. Videre stiller SV spørsmål til det å forske i utlandet, kostnader rundt dette og hvor dyrt vi ser at dette er bare i Norge, noe venstre benytter til å ta opp at de vil være med i EU.

MDG legger til at de mener det ikke faktisk er en reell fare mtp. kjernekraftverk, annet enn at noen mener det ser stygt ut. De utdyper videre hvorfor. Dette svarer høyre på med forslag om avtaler i utlandet fordi befolkningen ikke vil være komfortabel med kjernekraftverk nærme seg.

Rødt legger til at de ikke mener at kjernekraftverk er farlig akkurat nå, men at det er avfallet over tid som er problemet her. SV mener også at risikoen for en større ulykke heller ikke er verdt risikoen. De pressierer at det gjerne blir store ulykker, noe FRP og MDG ikke er enige i.

Videre kommer venstre med et innlegg om abortloven. Venstre nevner da unødvendigheten med å ha en abortnemd ettersom dette antagelig er mest en formalitet. KRF mener det er viktig å ha en utenforstående som kan hjelpe til med å ta beslutninger utafra et objektivt syn. Høyre mener at dette er selvmotsigende i og med at de ikke vil at noen skal bestemme over andres liv, men det er nettopp det en abortnemd gjør med kvinnen.

Videre kommer SV med innlegg om at et barn ikke husker før de er tre år gamle og ettersom det er da barnets «liv» starter må kvinnen bestemme selv fordi kvinnen allerede har et liv. Dette stiller KRF seg kritisk til ut ifra kvinnens tilstand i denne situasjonen. Høyre legger til at man må huske at babyen i uke 18 veier 230g. FRP mener man trenger noen med fagkompetanse før man skal «drepe sitt eget barn»

Videre blir det en spørsmålsrunde hvor det kommer frem at AP vil ha kjernekraftverk fremfor miljøverstingen olje, høyre vil fortsette å borre etter olje, rødt vil heller satse på andre energikilder enn kjernekraftverk, FRP vil ha kjernekraftverk i Norge og Mdg vil heller satse på energikilder som vind, vand og nyere teknologi.

SV vil være humane ved å ta hensyn til kvinnen i abortsaken, Senterpartiet ønsker abortloven som den er i dag, venstre vil ha selvbestemt abort mellom uke 16 og 18, Paientfokus vil ha abortloven som den er i dag og KRF mener at mindreårige som blir gravide er i en «krise» og under en krise kan man ta abort.

Debatten avsluttes med en kort avslutning fra alle lederne, tilsvarende den som ble gitt på starten.

Mennesket og helse i fokus!

Linnea Bell Larsson (16) er parametrisk leder for Pasientfokus i årets LilleStorting. Partiet er underrepresentert på stortinget, og er et relativt ferskt parti. Partiet ble i virkeligheten stiftet i Finnmark i 2021, og deltok i sitt første stortingsvalg samme år. Dette er også første gang partiet representeres i vårt LilleStorting. Larsson forteller i et intervju med Snileposten at hun er noe nervøs for debatten da partiet er såpass lite. 

Linnea Bell Larsson vil kjempe for helse i det kommende LilleStortinget.
(Foto: Nathalie Isaksen Borgeng)

– Det er et mandat, og det er meg! Jeg har ingen i partiet mitt å lene meg på, slik som i arbeiderpartiet, så mitt ansikt vil lære på alle punktene. 

Hun fortsetter derimot med å legge til at hun tror debatten vil ta opp en del av partiets kjernesaker, og at hun gleder seg til dette. 

– Jeg ser frem til å kunne fremme partiets meninger om mental helse, og viktigheten rundt det. For ungdommer så er mental helse veldig viktig, og det er viktig at vi snakker om det. Det er fint at vi gjør det til en stor sak, for LilleStoringet er stort, og dette kan gjøre det enklere for mange å søke hjelp. 

Larrson har satt seg som mål å fighte for og vinne innenfor mental helse, og andre saker rundt helse generelt. I årets LilleStorting har Pasientfokus valgt utrykket «Mennesket og helse i fokus». Linnea forteller at hun valgte akkurat det fordi at jeg synes det kort og godt fremmet partiene meninger.

Linnea Bell Larsson (16) er parametrisk leder for Pasientfokus i årets LilleStorting. Partiet er underrepresentert på stortinget, og er et relativt ferskt parti. Partiet ble i virkeligheten stiftet i Finnmark i 2021, og deltok i sitt første stortingsvalg samme år. Dette er også første gang partiet representeres i vårt LilleStorting. Larsson forteller i et intervju med Snileposten at hun er noe nervøs for debatten da partiet er såpass lite. 

– Det er et mandat, og det er meg! Jeg har ingen i partiet mitt å lene meg på, slik som i arbeiderpartiet, så mitt ansikt vil lære på alle punktene. 

Hun fortsetter derimot med å legge til at hun tror debatten vil ta opp en del av partiets kjernesaker, og at hun gleder seg til dette. 

– Jeg ser frem til å kunne fremme partiets meninger om mental helse, og viktigheten rundt det. For ungdommer så er mental helse veldig viktig, og det er viktig at vi snakker om det. Det er fint at vi gjør det til en stor sak, for LilleStoringet er stort, og dette kan gjøre det enklere for mange å søke hjelp. 

Larrson har satt seg som mål å fighte for og vinne innenfor mental helse, og andre saker rundt helse generelt. I årets LilleStorting har Pasientfokus valgt utrykket «Mennesket og helse i fokus». Linnea forteller at hun valgte akkurat det fordi at hun synes det kort og godt fremmet partiene meninger.

Frihet for Folket 

Karl Leo Askvik-Fosshaug (16) er parlamentisk leder for Fremskrittspartiet i årets LilleStorting. Han forteller at det er veldig mye forskjellig å gjøre som partileder, men at dette er en rolle som betyr mye for han. Han er selv medlem i Fremskrittspartiet Unge og ønsker derfor å representere partiet sitt på best mulig måte. 

Karl Leo Askvik-Fosshaug vil representere Fremskrittspartiet med stolthet. (Foto: Nathalie Isaksen Borgeng)

Fosshaug mener at team building, lite press på medlemmene og god oppføling er nøkkelen til er nøkkelen til et godt parti. Han håper dette vil føre til at de gjør det bra i alle aspekter av LilleStortinget. Han ser veldig frem til debatteringen, og få frem meningene til partiet på en ordentlig måte. Han mener partiet må jobbe med ryktet sitt for å nå frem til de unge. 

-Jeg synes det er trist at Fremskrittspartiet blir sett på som et nesten tabu parti, men det jeg jo å motvirke. Vi blir ofte sett på som det litt «stygge» partiet, og slik burde det ikke være. 

Han håper å løse dette ved å introdusere politikken på en bedre måte enn hva de ekte politikerne gjør, og rette seg mot de unge og tilpasse seg etter dem. 

Partiet har i år valgt seg slagordet Frihet for Folket. Fosshaug forteller at slagordet har mye å si for partiet. 

-Slagordet er inspirert av det liberalistiske prinsippet til Fremskrittspartiet som ønsker frihet for folk flest. Det har mye å si i slagordet, og reflekter ut over hele partiprogrammet. Det skal være frihet på eget ansvar. 

Et selvstendig syn på politikken er også svært viktig for partiet. Når det kommer til sammarbeid med andre partier har Fosshaug klare krav. 

– Frp kan ha et samarbeid med Høyre hvis de respekterer våre liberalistiske perspektiver, og ikke presser på den falske friheten som de vil gi til folket. Stemmer du Fremskrittspartiet får du frihet på det maximale, stemmer du Høyre får du frihets på det minste.

Han legger videre til at de også kunne tenke seg å samarbeide med Senterpartiet. Derimot mener også Fosshaug at politikken deres er det hovedfokus da den er korrekt. 

-Hvis du liker frihet like godt som meg, så bør du stemme på Fremskrittspartiet.

Ta vare på fremtida

Parnit Kaur Sidhu (16) er i år parlamentarisk leder for Miljøpartiet de grønne. For henne er det veldig viktig å fremme meningene til partiet og motivasjonen til medlemmene. Hun forteller at gruppa er svært engasjerte, og at hun føler dette er hennes ansvar å få frem dette. Parnit er selv medlem i Grønn ungdom og svært aktiv i Auf, så poltikk er ikke noe nytt for henne. 

Parnit Kaur Sidhu gleder seg til å diskutere for sakene hun brenner for.
(Foto: Nathalie Isaksen Borgeng)

-Jeg er veldig glad i å debattere! Så det gleder jeg meg veldig til i LilleStorting. Jeg ser frem til å få frem meningene til partiet vårt, og snakke om trygg skole, klima og liknende. Jeg brenner veldig sterkt for dette på fritiden også!

Veien til et suksessfullt LilleStorting er i Parnit´s øyene et godt samarbeid i partiet. Hun forteller at parlamentarisk leder høres ut som en veldig stor jobb, men det er nok ikke det når man har partiet sitt med seg. 

Partiet har også valgt seg slagordet «Ta vare på fremtida» på bagrunn av partiets kjernesaker: Grønnere fremtid, trygg utvikling og danne en god fremtid. Dette reflekteres slagordet godt mener hun. 

Selv med en klar agenda, er Parnit usikker på samarbeid med noen av partiene.

-Har like meninger som mange av partiene, kan mest sammenliknes med Senterpartiet og egentlig arbeiderpartiet så vil kanskje lene seg mot dem. Vi ser det at Høyre gjør en bedre klimajobb med 8% mindre utslipp enn Arbeiderpartiet de deres siste regjeringsperioder og det vil hun ta Høyre sin side på. 

Uavhengig av dette vil å redde klimaet være i partiets hovedfokus. 

– En grønn fremtid er alt. Uten et bra miljø og rent klima så har vi ikke en framtid. Hun håper unge ser dette, da det er de unge som utgjør fremtiden.