Et samfunn for de mange

Kristoffer Kristiansen Haug (18) er parlamentarisk leder for Sosialistisk venstreparti i årets LilleStorting. Kristoffer var den eneste som søkte på denne rollen, og engasjerer seg selv i sosialistisk ungdom. Han forteller at han alltid vært engasjert i politikk, men først denne høsten ble han med i ungdomspolitikken. Han foreller at han gleder seg til å representere partiet i LilleStorting. 

-Jeg ser på rollen som en utfordring, men tror det kommer til å bli gøy. Jeg tror virkelig jeg kommer til å få utfordret meg selv og lære mye. Det liker jeg!

Kristoffer Kristiansen Haug vil stå hardt på partiets verdier
(Foto: Nathalie Isaksen Borgeng)

For Sosialistisk venstreparti er det svært viktig å skape demokratisk samfunn, og derfor prøver Kristoffer å ha en slags demokratisk fremgang og inkludere hele partiet. Dette var svært viktig når partiet skulle velge slagord til årets LilleStorting. De endte til slutt opp med «Et samfunn for de mange», og Kristoffer er godt fornøyd med dette.

-Speiler på mange måter SV fordi vi er et sosialistisk parti, og det går kort fortalt ut på å redusere forskjellene mellom de rikeste og fattige. Da skaper vi et samfunn for så mange som mulig.

Kristoffer og partiet har tenkt mye på samarbeid med andre partier. Han forteller at de absolutt er åpne for dialog med Rødt og Arbeiderpartiet. Vil derimot ikke ha en situasjon som i regjeringsforhandlingene, hvor det gikk for langt vekk fra SV´s politikk. 

Partiet vil fokusere på et mer miljøvenning og sosialistisk samfunn, og håper mange unge setter seg litt inn i partiet. 

– Det er veldig lett å si at SV bare er best. Og det er de! Men ingen blir overbevist av det. Det beste med SV er at vi er det eneste partiet som virkelig fokuserer på både å få ned forskjeller of ta klimakrisen på alvor.

For oss, For alle!

Simen Kalgård Kristiansen (16) er parlamentarisk leder for Kristelig folkeparti i årets LilleStorting. Dette partiet er det minst populære partiet på Lillestrøm Videregående, men Simen holder seg likevel optimistisk. Simen håper å forandre folks syn på partiet i løpet av LilleStortinget.  

Simen Kalgård Kristiansen vil vektlegge de gode verdiene Kristelig folkeparti oppfostrer (Foto: Nathalie Isaksen Borgeng)

– Folk vet veldig lite om partiet, og tenker kun på kristendommen og abortsaken, og har generelt en del fordommer mot partiet. Det som jeg vil de skal ta med seg er at partiet har plass til alle og vil ha et raust samfunn. 

Simen tror det blir spennende å se hva folk mener om de forskjellige sakene og hvordan de argumenterer for seg.

Et av temaene han har lyst til å snakke om er selvsensur i dagens samfunn. Han tror dette kan bli et spennende tema i debatten. Han håper på et engasjert parti selv om de er undertall med 3 mandater.  

Til årets LilleStorting har Kristelig Folkeparti valgt «For oss, For alle» som slagord. Det viktigste for partiet er et samfunn som inkluderer alle og åpen politikk, så Simen føler slagordet passer bra til Kristelig folkeparti.  

Partiet er tradisjonelt et nøytralt parti, og Simen er usikker på om de vil være et høyre- eller venstre lent i LilleStortinget. 

– Vi er jo veldig for samarbeid mellom partiene, slik at det blir så realistisk som mulig. Vi er underrepresentert i dagens samfunn, men bærer frem gode verdier som vi vil fremme. Enten som et nøytralt parti eller med tett samarbeid med andre.

Simen vil ha søkelys på å fremme de sakene som er relevante for unge, og diskutere aktuelle saker i den kommende debatten. 

Fellesskap for framtiden!

Oskar Hellesø-Knutsen (16) er parlamentarisk leder for Arbeiderpartiet i årets LilleStorting. Han har ansvar for å styre partiet, og synes dette er en veldig spennende jobb. Han forteller at han valgte Arbeiderpartiet selv, da han er med i AUF. Hellesø-Knutsen synes at det allerede er gøy å styre partiet, og han gleder seg til å ha debatter. Han håper å lære mye igjennom denne perioden, og diskutere saker som Viken oppløsing, Taliban, strømpriser og fraværsgrense.

Oskar Hellestø- Knutsen vil jobbe for et stolt Arbeiderparti og gode debatter. (Foto: Nathalie Isaksen Borgeng)

I dag er i virkeligheten Arbeiderpartiet og Senterpartiet i regjering. Oskar er informert om at flere av partiene ønsker å samarbeide og han er ikke overrasket over dette. Han legger frem at det ikke er noe nytt samarbeid mellom Fremskrittspartiet og Høyre, og føler selv dette ikke vil utgjøre en så stor forskjell. Høyre planlegger offensive debatter mot Arbeiderpartiet, mener Oskar mener at Arbeiderpartiet har de beste argumentene og at dette ikke blir en utfordring.  

– Vi må sørge for å forberede hele partiet godt, og eventuelt inngå egne samarbeid med Senterpartiet og kanskje Sosialistisk venstreparti. Vi skal vise at vi har gode løsninger på de store sakene, og jeg håper folk legger merke til det. Felleskap er stor del av grunnlaget til arbeiderpartiet, tror dette blir et viktig fokus samtidig som fremtiden. 

Dette har også vært en stor inspirasjon partiets slagord: «Fellesskap for framtiden». Slagordet ble valgt av partimedlemmene igjennom en avstemming. For Oskar var det viktig at demokratiet bli oppfostret i partiet på lik linje som i resten av Norge.

For et Fritt Norge på sitt beste!

William Lindholm (16) er i år parlamentisk leder for Høyre. Lindholm gleder seg spesielt til dette ettersom Høyre står han svært nært, da han selv er medlem av Unge høyre. Han ble selv engasjert i politikk etter å ha begynt på Lillestrøm Videregående, og fordypet seg i det politiske arbeidet her. Lindholm legger frem at han gleder seg mest til debatt, men at LilleStorting i seg selv blir veldig spennende. 

William Lindhold gleder seg til effektive debatter i løpet av LilleStortinget. (Foto: Nathalie Isaksen Borgeng)

– Jeg ønsker å gå offensivt mot Arbeiderpartiet og samle så mange av partiene som mulig for å vinne over dem. Jeg tror ihvertfall at det kommer til å bli et veldig godt samarbeid mellom Fremskrittspartiet og oss i Høyre. 

Lindholm har en klar agenda ovenfor Lillestortinget, og ønsker å få frem så mye av deres kjernesaker som mulig. Han forteller at han tror politikken Høyre står for passer for mange unge hvor saker som fritt behandlingsvalg, fritt skolevalg, rusreform og avkriminalisering er svært viktig for Høyre. Dermed tror han også at de har en god sjags til å vinne i debattene. 

Høyres slagord i årets LilleStorting er «For et Fritt Norge på sitt beste!». Lindholm forteller at de valgte dette slagordet på bakgrunn at Høyre er et liberalt konservativt parti. Han forklarer at de ønsker et fritt Norge på sitt beste, og for komme dit må man ikke gå for raskt frem. 

William konkluderer intervjuet med å legge til at han tror det er for manges beste interesse å stemme på Høyre, og at han ser frem til debattdagen og LilleStortinget.

Et rettferdig Norge er et bedre Norge

Dat- Thinh Do (16) er parlamentarisk leder for Rødt. Han har ansvar å samle medlemmene og lage gode planer, noe han tar veldig seriøst. Han følger selv med på valg når det er vanlig valg, men er ikke politisk engasjert utenfor det. Thinh håper derfor å kunne bidra til rollespillet, gode debatter og sørge for at alle har det bra. 

Dat- Thinh Do (16) håper å fremme gode- og røde verdier. (Foto: Nathalie Isaksen Borgeng)

Thinh forteller at han egentlig har noe sceneskrekk og litt sky, men føler det er mye spennende å gjøre her. Han mener dette er en positiv måte å utforske seg selv på, og kan anbefale alle å engasjere seg så mye som mulig. 

Når det kommer til debatter har han en klar plan. 

– Vi er jo ikke et så stort parti, men vi ønsker å finne felles budskap med de andre partiene og sette søkelys på dette. Derimot skal vi også kjempe for å bli hørt mest, da partiet har mange av de beste løsningene. 

Videre hinter han også til et ønske om samarbeid med Sosialistisk Venstreparti på partidagen. 

Til årets LilleStorting har partiet valgt slagordet «Et rettferdig Norge er et bedre Norge». Thinh forteller at dette slagordet er basert på det ekte partiet og rødt ungdoms slagord. Det var viktig for partiet at slagordet berte et preg av den røde essensen, noe han selv mener de klarte godt.  

Thinh gleder seg til debatten, og ber de som følger med å ha en positiv innstilling til partiet. 

– Vet at mange ser på rødt som kommunistpartiet, hvis du ser forbi det så ser du det at vi står på mange måter for gode verdier som ikke er tradisjonelt kommunistiske. Folk som er interessert i de røde partiene burde ta et dypere dykk i oss, før de tar en vurdering.