Vår tids største utfordringer

Av Lin-Na Vu

Sondre Klokkerud Hella (18) er statsminister for LilleStortinget 2022, og hadde i dag sin trontale. Her trakk han frem hovedfokusene og de viktigste politiske endringene som kommer opp hos regjerningen for det kommende året.

Sondre Klokkerud Hella (18) i Stortingssalen. (Foto: Nathalie Isaksen Borgeng)

Hella starter talen med å ønske presidenten og alle representanter velkomne, og ønsker at gjennom LilleStortinget vil det arbeides godt. Han håper de vil komme frem til gode løsninger. Hella tar opp blant annet de høye strømprisene og bensinprisene vi har hatt de siste månedene etter jul, og sier at regjerningen ser og hører vanlige folk. «Regjeringen lover å hjelpe vanlige folk når de utsettes for slike kriser, som er større enn dem selv». Hella setter ofte stort trykk på at det nå er de vanliges folk sin tur, og at den nye regjeringen skal jobbe sammen om å få frem alles stemme og at samfunnet skal bli et rettferdig sted for alle. Det sies at det skal bli jevnere og mer rettferdig skattenivå, med gratis skolegang og utdanning ønsker den nye regjeringen at de rikeste skal rekke ut en hånd og hjelpe de vanlige folkene.

Hella tar også frem at vi må ta tak i klimasituasjonen vi står i dag, og sier at «vi nå skal våge å tenke nytt for å besvare vår tids største utfordring». Norge med den nye regjerningen skal nå legge ut 10 milliarder kroner til mer miljøvennlig matproduksjon, gjøre transport i Norge både tryggere, billigere og grønnere. «Det skal bli både enklere og billigere å velge kollektivt samt andre miljøvennlige alternativer». 

Hella under trontaleen. (Foto: Nathalie Isaksen Borgeng)

Noe annet Hella tar opp er at regjeringen ønsker å fjerne privatist ordninger, og rettferdiggjøre skolepolitikken. Det nevnes at alle mennesker skal likestilles og da gjelder det også i skoler, regjeringen ønsker å fjerne eksamen permanent og privatist ordningen. Regjeringen vil nå åpne seg for nye løsninger som kan ta hensyn til de individuelle forskjellene.

Mot slutten nevner Hella raskt at i den nye regjeringen vil de sette alle mennesker likestilt og vil derfor innføre samtykke lov og at alt samleie uten samtykk vil regnes som voldtekt, og vil la kvinner selv bestemme om de vil ta abort frem til uke 18 av svangerskapet. Noe av det siste Hella nevner er at de vil innføre en tredje juridisk kjønnskategori, og vil sikre gode juridiske og medisinske kilder til mennesker som ikke definerer seg som verken mann eller kvinne fra 16 års alderen.

Sondre Kallerud Hella avslutter med en kort oppsummering av ønskene regjeringen har for de kommende årene, før han går av talerstolen og møter varm applaus.

-Jeg skal støtte opp statsministeren

Anders Røsholt-Høgslund (18) er statssekretær i skoleårets LilleStorting, og snakket i dag på veiene av klima og miljøministeren. 

Under presentasjonen i dag forteller han at miljø- og- klima- departemanget ønsker å sette søkelys på å redusere utslipp i Norge. 

Anders sier han kommer til å støtte opp statsministeren, komme med veileding og hjelpe med informasjon. Han forteller at han får engasjert seg mye uten å være på scenen, noe han synes er spennende.

Anders gleder seg til å få smakebit på hvordan rollen hans er, og ser frem til det to-dagers rollespillet til våren. 

-Respekt for alle!

Amanda Holm Edreson (18) er barne- er familieminister i årets LilleStorting, og hun forklarer at rollen går ut på å snakke om barn og unges oppvekst, levekår, samlivfamilie og tro og religion. 

Amanda forteller at det å stå foran hele skolen og å komme med et innlegg er noe hun ser seg frem til.  

Under dagens presentasjon legger hun vekt på universelle ordninger for familier, og sier dette er en høy prioritering. 

Hun avslutter med å sikkert si: «Respekt for alle!»

– Jeg skal kjempe for sakene som er viktige!

I årets LilleStorting har Diana Abdali (18) fått rolle som kunnskapsminister. Hun forteller at hennes ansvar vil være å gjennomføre regjeringens politikk for barnehage, grunnskole, videregående og folkehøyskole.

Under dagens presentasjon forteller Abdali at flere lærere, varme skolemåltider og endring av fraværsgrensen vil være høyst prioritert.    

Diana gleder seg og ser frem til å få fram poltikken.

 «Jeg skal kjempe for sakene som er viktig for meg.»   

-Vi må utvikle, ikke avvikle.

Synne Mangen (18) har fått rolle som olje og energiminister i skoleårets LilleStorting. Hun kommer til blant annet å legge fram proposisjoner og forslag til saker som er knyttet til olje og energi. 

Under dagens presentasjon legger hun vekt på å utvikle olje og -energiressurser på en så bærekraftig måte som mulig. Synne har en sterk stemme i det hun sier 

«Vi må utvikle, ikke avvikle.»

Synne tror det blir gøy å oppleve hvordan det er å være i LilleStortinget, og ser frem til dette.   

-Ser frem til at om alle proposisjonene går gjennom.

Camilla Tollefsen (17) er forsknings- og høyere utdanningsminister i LilleStorting. Rollen hennes går hovedsakelig ut på å vurdere hva Norge burde forske på, og hvordan man kan bruke høyere utdanning til å kombinere det med forskning.  

Tollefsen gleder seg til å gjennomføre dette arbeidet og tror det blir gøy.

«Jeg ser frem til at om alle proposisjonene går gjennom.»

Under presentasjonen i dag forteller Camilla at øke økonomisk støtte og forske mer på havkraft vil være hennes første prioritering som forsknings- og høyere utdanningsminister.