-Ville ikke at det skulle ende sånt

På slutten av årets Plenumsdebatt ble stilt et mistillitsforslag. Senterpartiet sin leder kom fram med dette forslaget, SP AP, SV og MGD støttet dette forslaget.  

-De mente at jeg skulle delta i en debatt hvor det kun parlamentarisk lederne som deltok, jeg er ikke parlamentarisk leder i høyre.  

Tidligere Statsminister Sigurd Brodshaug Østrem taler for regjeringsmedlemmer og stortingsrepresentanter Foto: Theodor Lundby Eilertsen

Tidligere statsminister Sigurd Brodshaug Østrem, ble satt for et mistillitsforslag. Han sa at opposisjonen tok mistillitsforslaget ikke fordi de mente at han hadde gjort noe galt, men fordi opposisjonen ikke indentifiserer seg som den poltikken som regjeringen førte  

Venstre sin stemmer var det som avgjorte at regjeringen Østrem måtte gå av. Partileder for Venstre Johanna Kamer-Smits sa at to personer i sitt parti ville stemme for mistillitsforslaget, og at det var unngåelig å få dem til å stemme imot.  

Poroposisjoner som kom, og ikke igjennom

Proposisjon 21, Støttepakke til studenter, kom igjennom med 88 for og 77 imot.

Dette går ut på å igangsette en konsekvensutredning i Lofoten, Vesterålen og Senja.

Proposisjon 16, karakter fra 5. klasse ,kom igjennom med 86 for og 78 imot.

Dette går ut på at barneskolen bør utvikles slik at elevene får karakterer fra 5.trinn. Respektive karakterer vil ikke avgjøre hvilken ungdomsskole eleven kommer inn på, her gjelder nærprinsippregelen. Det vil følgelig kunne føres unntak for barn med lærevansker.

Proposisjon 5, brudd på menneskerettigheter, kom ikke igjennom med 80 for og 84 imot.

Dette går ut på at regjeringen foreslår å stoppe videre forhandlinger med Kina som gjelder handel inntil landet stanser brudd på menneskerettiggheter.

Proposisjon 8, effektivisering bistand, kom igjennom med 152 for og 12 imot.

Dette går ut på å effektivisere den organisatoriske delen av bistandsarbeidet ved å kutte mellomaktører, for å sikre mer direkte kommunikasjon med bistandsaktørene.

Proposisjon 7, tap av statsborgerskap, kom igjennom med 146 for og 16 imot.

Dette går ut på å frata statsborgerskap til personer på grunnlag av straffbare forhold eller av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser.

Proposisjon 10, støtte til utbygging av batterifabrikker, kom igjennom med 163 for og 1 imot.

Dette går ut på at regjeringen ønsker å gi (mer) støtte til utbygging av flere batterifabrikker.

Proposisjon 19, utvidet strafferamme for grov kriminalitet, kom igjennom med 139 for og 25 imot.

Dette går ut på utvide strafferammen for særlig grove forbrytelser til 50 år.

Proposisjon 22, forenkeling av arbeidsinnvandring/arbeidstilatelse, kom igjennom med 188 for og 46 imot.

Dette går ut på at regjeringen ønsker å ha en arbeidsinnvandringspolitikk som gjør det lettere å få arbeidstillatelse for statsborgere fra land utenfor EU.

Proposisjon 12, kjønnspoeng høyere utdannelse, kom igjennom med 86 for og 78 imot.

Dette går ut på å avvikle kjønnspoeng ved høyere utdanning, samtidig legge til rette for en komite som kan undersøke andre alternativer forå fremme kjønnsbalanse ved de ulike studiene.

Proposisjon 27, bioteknologilov, kom igjennom med 86 for og 78 imot.

Dette går ut på å tillate assistert befruktning for enslige.

– Statsministerens kommentar til mistillitsforslaget

foto: Theodor Lundby Eilertsen

Senterpartiet sin partileder stilte Statsminister Sigurd for mistillits fordi han ikke var med i partileder debatten. Sp,Ap, Sv og Mgd støtter dette forslaget.

Vi fikk en kommentar av Sigurd om hva han tenker om mistillitsforslaget.

Han sier:

– Ja, dette er jo et mistillitsforslag som ikke har noe faglig begrunnelse, det virker som et desperat forsøk for å felle en statsminister basert på at de ikke identifiserer seg med regjeringens politiske meninger.

– Min melding til dere er skjerp dere

Proposisjon 7, tap av statsborgerskap av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser, er et kontroversielt tema som har blitt debattert mye om her i lillestortinget. I plenumsdebatten var Arbeiderpartiet og Frp i sentrum under dette temaet.

foto: Julie Adriana Berntsen

Arbeiderpartiet åpner talestolen med Ola Værnes som sin representant, og med sin mening om denne proposisjonen.

Arbeiderpartiet ser seg stort sett enig i denne proposisjonen, men de ønsker fortsatt likevel å påpeke noen svakheter . Norge er en rettsstat og alle har rett til å behandles likt under den norske domstol. domstol som en del av proposisjonen er noe de er enig i men ikke departementet. de mener om at hvis departementet får for mye makt vill det svekke den norske maktbalansen.

Frp kommer på talestolen med sitt innlegg og sin mening, med Gustav Viik som sin representant.

foto: Julie Adriana Bentsen

Frp fortsetter, med å ta opp IS kvinnen og sier: Om Frp hadde bestemt, hadde denne kvinnen mistet statsborgerskapet. hun har brutt en viktig norsk lov. Vi mener at alle mennesker om bryter en viktig norsk lov og ha dobbel statsborgerskap må fratas det norske statsborgerskapet. Grunnen til at vi gjør dette er fordi disse menneskene bruker opp ekstremt mye penger på sin fengselsstraff som vi kunne brukt på norskkurs eller annen integrering. ….. En annen grunn for at vi gjør dette er slik at ikke mennesker ender opp radikalisert og ende opp som farlige islamister. Kanskje blir disse menneskene radikalisert og ender opp med niqab og burka, eller som farlige terrorister.

Etter avstemning ble denne proposisjonen vedtatt med 146 stemmer for, og 16 stemmer imot.

Lage stiller med stil

foto: Theodor Lundby Eilertsen

Lage Angell-Olsen er stortingsrepresentant for AP. Vi i snileposten kan ikke gjøre noe annet enn å respektere the drip. Han kommer i full bunad og er klar for å argumentere seg fram for regjeringen.

– SP vil sentrere folket

foto: Theodor Lundby Eilertsen 

Sp sin partileder, Nora Totland, har nettopp vært i spørretimen. Vi fikk snakke med henne om hvordan hun syntes det gikk og hvilke meninger hun hadde om hva som ble sagt.

Noe hun er imot er folkeavstemningen til EU, hun syntes at dette vill ta vekk makten til Norge. Hun vill ha tradisjonelle handelsmetoder. Dette er et stort tema som ofte blir tatt opp i de forskjellige debatene.

De vill også at alt skal være nær folket. Hun vill sentralisere Å øke bensinprisene er også noe hun vill få igjennom. Hun synes dette er et tiltak som kan hjelpe miljøkrisen vi står opp i. Hun vill ha en sirkulær økonomi som hindrer forsøpling, men hun ønsker å være et parti som har fokus på handelspolitikk med fokus på miljøet.