LilleStortinget 2022 er avsluttet

Av Alida Marie Mortensen

For å avslutte Lillestorting 2022 starter årets programleder med å takke Medier og kommunikasjon (MK) på Lillestrøm Videregående skole for god innsats med filming og organisering. Videre takker han presidentskapet og partilederne, lærere og veiledere, alle referenter og representanter. Salen tar en applaus for alle som har deltatt. 

Avslutningsvis er det Dagfinn som vil si noen ord og han takker alle representanter fra de siste månedene. Han forteller senere om postinger av artikler på stortinget ung. Dagfinn deler så ut attester og gir avslutningsvis en stor klapp til oss alle. 

Mistillitsforslag mot dagens inspurt

Av Alida Marie Mortensen

Leder for høyre, William Lindholm, forteller om proposisjon 13. Han viser til at regjeringen bør avskaffes ettersom de ikke stiller forberedt på spørsmål om psykologer, og han stiller spørsmål til regjerningen. Han legger også frem at regjerningen oser av dobbelstandarer, han går imot deres meninger om å bestemme over egen kropp, ved vaksingeringssaken.

Leder av Høyre minner også om at 300 mennesker har dødd av overdose, noe regjeringen ikke tar hensyn til. Regjeringen ligger bakpå, og dette fremlegger et grunnleggende problem i regjeringen.

Regjeringen kommer med svarreplikk der de informerer om utdanningskomiteen sitt arbeid om å sikre en bra utdanning, spørsmålet er altså ikke stilt til riktig departement. Regjeringen hevder heller ikke å innskrenke rettigheter, da folkene må slippe å leve igjennom enda en nedlasting, respektere det frie valget. Høyre ligger konsekvens bakpå, tar opp forslag fra i fjor

Mistillitsforslaget ender med 55 stemmer for, 74 stemmer imot og 41 fraværende.

-Jeg føler meg trygg på den politikken vi skal føre

Av Alida Marie Motensen

Debattleder Jakob Hugo Åsmul (17) står sammen med Statsminister Sondre Klokkerud Hella, fra AP og kultur og likestillingsminister Lisa Marie Bredesen, også fra AP.

Debattleder innleder intervjuet med å spørre statsminister og kultur og likestillingsminister

Innledningsvis spør debattleder hva statsministerens syns om åpningen av Lillestortinget 2022. Statsministeren smiler av spørsmålet til debattleder og forteller at han syns det har vært veldig spennende. Statsministeren etterfølger med å fortelle at han lenge har jobbet med talen han nylig holdt.

Lillestortinget er en årlig og stor hendelse på Lillestrøm VGS. Dette kan for mange virke overveldende, men statsministeren kan imidlertid røpe til debattleder:

– Det er mye å ta over seg, men de tingene du er mest usikker på er de små tingene som du ikke tenker over at du må forberede. Jeg føler meg trygg på den politikken vi skal føre, men jeg føler meg mindre trygg på ting som hvor jeg skal legge jakka mi, eller hvor mobilen min skal ligge.

Kultur og likestillingsminister er enig i statsministeren sine uttalelser og legger til at det også kan være utfordrende å vita hva som er sosialt akseptert i en slik setting som i stortingssalen.

Videre forteller statsministeren at han er nervøs for mistillitsforslaget, og spent på om de vil komme ut av det med «skinnet i behold». Også dette trekker kultur og likestillingsministeren frem som en utfordring, men sier også at hun syns statsministeren er flink og kommer uansett til å stemme «mot» mistillitsforslaget.

Klimaminister & olje- og energiminister

Av Samiha Ur-Rehman Khan

Dagens siste intervju var med klimaminister Hope Sadushimike (18) fra arbeiderpartiet, og olje- og energiminister Synne Mangen (19), også fra arbeiderpartiet. Intervjuet omhandlet hovedsakelig regjeringens planer videre med tanke på klima og energiproduksjon i Norge. 

Synne Mangen (19) og Hope Sadushimike (18) smiler etter et godt intervju. (Foto: Nathalie Isaksen Borgeng)

Når debattleder spør hvordan regjeringen hadde tenkt å dekke Norges energibehov, men likevel kutte ned på klimagassutslipp, svarer Sadushimike (Ap) at Norge har vært selvforsynte på energi i form av vann lenge, og det tenker regjeringen å fortsette med videre også. Men at dette også er begrenset, så det må utvikles noen andre tiltak. Olje og energi-ministeren legger på til dette og sier at de høye strømprisene kan vise at denne vannenergien ikke er like tilstrekkelig som vi tror, og et alternativ kan være atomkjernekraft. I tillegg til å gradvis fase ut olje- og gassindustrien i Norge. 

Synne Mangen (19) diskuterer bruk av vindmøller. (Foto: Nathalie Isaksen Borgeng)

Vindkraft eller vindenergi kan også være et alternativ, og dette sier Mangen (AP) er noe den sittende regjeringen har startet å bygge. Mer hovedsakelig, havvind. Landvind, eller vindmøller på land er ikke Ap tilhengere av, for dette vil gå utover andre prioriteringer, som naturen og dyreliv. Men dette har også blitt forsket på, og vil mest sannsynlig ikke være tilstrekkelig heller. Derfor tenker olje- og energiministeren at kjernekraften kan dekke dette på en mer bærekraftig måte enn olje og gass. 

Spørsmålet var så om man skulle satse på å senke klimagass-utslipp og CO2 eller naturen. Her sier Mangen (Ap) at dette er et stort dilemma, og de prøver så mye som mulig å ta hensyn til begge. Dermed satser de på kjernekraft. Som, i motsetning til vindkraft, ikke påvirker natur og dyrelivet i Norge fullt så mye. Et annet dilemma som ble tatt opp var om klima eller olje skulle satses på. Da kom det et raskt svar, nemlig klima. Og dette mener Mangen (Ap) kommer veldig godt frem, ettersom alle forslagene Arbeiderpartiet har lagt fram er blitt godt vurdert ut ifra bærekraftighet.  

Hope Sadushimike (18) vil forminske klimautslipp. (Foto: Nathalie Isaksen Borgeng)

I klima-komiteen ble de enige om at alle over 18 må forholde seg til en utslippskvote, på hvor mye klimagasser de kan slippe ut årlig. I en kommentar fra Sadushimike (Ap) sier hun at dette hjelper med å slippe ut mindre klimagasser og at det kan derfor ha en bra effekt på klima.  

Som sluttkommentarer fra begge ministrene kom det fram at dette intervjuet var svært vellykket. Synne Mangen (olje- og energiminister) sier likevel: «det var noen spørsmål jeg aldri hadde tenkt på før nå.» Som videre trakk ut en kommentar fra Hope Sadushimike (klimaminister): «vi er jo ikke de faktiske ministerne, så det er nok mye av dette vi ikke har tenkt på før.» 

-Resten av landet inneholder også Alta

Av Samiha Khan

Debatten mellom partiet De Røde og Pasientfokus omhandlet temaene psykisk helse og sykehus. Representant fra Pasientfokus var Linnea Bell Larsson (17). Fra Rødt sendte de sin representant Dat-Thinh Do (17).  

I et start-innlegg trekker Larsson (Pf) fram hvordan det er mangel på akuttilbud for de med psykisk lidelse og rusavhengighet, oppe i Alta. Begge tilbudene er noe som sårt trengs. Do (R) sier seg enig i dette, med tanke på at sykehus nå blir færre av i Norge. Noe som gjør det vanskeligere å nå fram til alle som trenger det. I tillegg er det også en pågående sykepleiermangel, som videre gjør det vanskeligere å ta vare på pasienter som faktisk blir innlagt.  

Linnea Bell Larsson (17) argumenterer for Pasientfokus (Foto: Nathalie Isaksen Borgeng)

Debattleder stiller et spørsmål til Rødt angående Pasientfokus sitt fokus rettet kun mot Alta. Til dette svarer Do (R) at det er bra at sykehuset i Alta får denne hjelpen, og at det er viktig for partiet Rødt også, men at av 169 plasser på stortinget så kan kun en plass gå til dette. For denne saken er jo viktig for mange, men at det ønskes at det kunne vært mer fokus på andre saker også. Larsson (Pf) svarer raskt på dette ved å si at uten den ene plassen på stortinget hadde de ingen. Og at det ikke virker som at de andre partiene ser nødvendigheten i de sakene Pasientfokus stiller sterkt med. 

Larsson (Pf) forteller hvordan det er mangel på både jordmødre og fødeavdeling i Alta, i tillegg til de manglende sykepleierne. Dette får fødende kvinner til å måtte kjøre privatbil i lengre strekninger for å nå et sykehus med jordmødre, og kanskje til og med risikerer de å måtte føde i bilen. Dette bruker Do (R) til å fortelle om Rødt’s ambisjoner om å få lagd flere, men mindre sykehus som spres utover. Slik at både de mer landlige strøkene og byene får tilgang til sykehusplass. 

Dat-Thinh Do (17) diskuterer hvordan diskuterer sosial staus og helse. (Foto: Nathalie Isaksen Borgeng)

Debatten avsluttes med et innlegg fra Rødt om at pasientenes sosiale status eller rikdom kan føre til forskjell i helsetjeneste-tilbud. Derfor vil de heller at sykehus og andre helsetjenester skal styres av staten, slik at forskjellsbehandling ikke skal skje. Debattleder spør Larsson (Pf) hva Pasientfokus tenker om dette, og om det kanskje er lurere å tenke på hele landet. Til dette svarer Larsson (Pf): «Resten av landet inneholder også Alta, som ofte blir glemt av de andre partiene. Så vi er her for å minne om dem også.» 

Etter debatten fikk vi noen små kommentarer fra representantene. Dat-Thinh Do (R) sier han var veldig nervøs, men at alt i alt gikk debatten veldig bra. Linnea Bell Larsson (Pf) var enig i dette og sier det gikk bedre enn forventet.  

For høye strømpriser

Av Alida Marie Motensen

Strømprisene har de siste månedene steget kraftig, noe som påvirker befolkningen i større eller mindre grad. Programlederen for denne debatten innleder derfor debatten med spørsmål om hvordan lederne vil håndtere de høye strømprisene. Med oss nå er vi leder for Sosialistisk Venstraparti Kristoffer Kristiansen Haug og leder for venstre Herman Skaar Holte.

Herman Skaar Holte om strømprisene (Foto: Nathalie Isaksen Borgeng)

Leder for venstre er den første til å kommentere dette spørsmålet. Han legger frem at venstre sin løsning på dette problemet er å «innføre et maksimalbeløp slik at ikke strømprisene overskrider et visst punkt».

Han fortsetter med å fortelle at de er usikre på hvor denne grensen skal settes, men vil at dette skal kunne gi en generelt lavere pris på strømmen til «folk flest».

Sv er klare på sitt synspunkt til denne saken og ønsker et maksbeløp på 50kr perr kilowatt/timen og vi vil dekke 100% av alt over dette, noe som vil komme til fordel for folk flest.

Venstre legger rakt til:

– Jeg tror vi er enige der

Etterfulgt av venstre:

– Ja vi er ganske enige

Programlederen legger avslutningsvis til spørsmål om hva lederne tenker om å skulle håndtere påvirkningen situasjonen mellom Ukraina og Russland har hatt  på det norske markedet.

Kristoffer Kristiansen Haug og programleder diskuterer løsninger for strømprisene (Foto: Nathalie Isaksen)

Lederen for venstre forteller at han er positiv til at Norge kommer til å tåle denne påvirkningen fint, men at det også er viktig at vi ikke må ut ide boring etter olje for å dekke eventuelle tap. Han legger også til hans mål om at Norge skal kunne selge strøm fra fornybar energi til EU vil gjøre at alle i EU vil få lavere strømregninger. Dette vil også da skje på en «grønn» måte.

Sv sin kommentar er et forlag om en kontantutbetaling til folket, i form av en krisepakke, slik at folket kan stille likt under en slik krise. Slik det er nå er krisepakkene sjeft fordelt, og SV vil heller at folket skal få litt ekstra i slike perioder, og at alle vil ha rå til å takle det.