-Ville ikke at det skulle ende sånt

På slutten av årets Plenumsdebatt ble stilt et mistillitsforslag. Senterpartiet sin leder kom fram med dette forslaget, SP AP, SV og MGD støttet dette forslaget.  

-De mente at jeg skulle delta i en debatt hvor det kun parlamentarisk lederne som deltok, jeg er ikke parlamentarisk leder i høyre.  

Tidligere Statsminister Sigurd Brodshaug Østrem taler for regjeringsmedlemmer og stortingsrepresentanter Foto: Theodor Lundby Eilertsen

Tidligere statsminister Sigurd Brodshaug Østrem, ble satt for et mistillitsforslag. Han sa at opposisjonen tok mistillitsforslaget ikke fordi de mente at han hadde gjort noe galt, men fordi opposisjonen ikke indentifiserer seg som den poltikken som regjeringen førte  

Venstre sin stemmer var det som avgjorte at regjeringen Østrem måtte gå av. Partileder for Venstre Johanna Kamer-Smits sa at to personer i sitt parti ville stemme for mistillitsforslaget, og at det var unngåelig å få dem til å stemme imot.  

Åpningskommentar

I år er den 7. gangen Lillestrøm Videregående arrangerer LilleStortinget. Første gang LilleStortinget ble arrangert var i forbindelse med Grunnlovsjubileet i 2014, og siste gang var for 2 år siden, i 2019. Vi gleder oss over at vi kan utføre LilleStoringet i år!

Det hele vil starte med at Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen vil holde åpningstalen via en video fra Stortinget. På denne siden vil redaksjonen følge med på hva som skjer i politiske rollespillet på torsdag 18. og fredag 19.03. Vi vil intervjue statsminister Sigurd Østrem og resten av regjeringen, Partilederne og stortingsrepresentantene.

Vi håper på spennende debatter og to lærerike dager!

Takk for i år

Det har vært utrolig gøy å følge LilleStortinget! Redaksjonen har gjort en utrolig god jobb underveis, og jeg er stolt av arbeidet vi har fått til. Deltagerne i rollespillet har vært veldig flinke og engasjerte, noe som har gjort dette til en bra opplevelse. Jeg vil...

Poroposisjoner som kom, og ikke igjennom

Proposisjon 21, Støttepakke til studenter, kom igjennom med 88 for og 77 imot. Dette går ut på å igangsette en konsekvensutredning i Lofoten, Vesterålen og Senja. Proposisjon 16, karakter fra 5. klasse ,kom igjennom med 86 for og 78 imot. Dette går ut på at...

Krf sier nei til samtykke lov!

foto: Theodor Lundby Eilertsen Alle partiene vill innføre en samtykke lov, unnatt Krf. Krf mener vi allerede har en ba nokk samtykke lov og problemet ligger i informasjonen enkeltpersoner får om samleie, og ikke selve hendelsen. Det de andre partiene mener er at mange...

Lage stiller med stil

foto: Theodor Lundby Eilertsen Lage Angell-Olsen er stortingsrepresentant for AP. Vi i snileposten kan ikke gjøre noe annet enn å respektere the drip. Han kommer i full bunad og er klar for å argumentere seg fram for regjeringen.

– SP vil sentrere folket

foto: Theodor Lundby Eilertsen  Sp sin partileder, Nora Totland, har nettopp vært i spørretimen. Vi fikk snakke med henne om hvordan hun syntes det gikk og hvilke meninger hun hadde om hva som ble sagt. Noe hun er imot er folkeavstemningen til EU, hun syntes at dette...

Årets spørretime

Årets spørretime var interessant og spennende, det kom mange gode spørsmål og regjeringen klarte å svare bra. Representantene fikk satt regjeringen på en ordentlig prøve.  Presidentskapet diskuterer om et spørsmål  Foto: Theodor Lundby Eil  Statsminister...